Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРОДАДОХА БТК

Агенцията за приватизация продаде БТК на Вива Венчърс само два дни след като другият кандидат-купувач - консорциумът между Тюрк телеком/Коч холдинг, обяви в медиите съмненията си около прозрачността на преговорите.В петък (21 март) управляващият директор на Адвент интернешънал Джоана Джеймс и изпълнителният директор на АП Илия Василев парафираха сделката за приватизация на 65% от акциите на БТК. Обявени бяха и подобрените пунктове в офертата на американците, за които в. БАНКЕРЪ съобщи пръв още преди месец. Договорената покупна цена в парафирания договор е 210 млн. евро. Инвестициите, които купувачът е задължен да направи, са 450 млн. евро. С 50 млн. евро от тях ще бъде увеличен капиталът на БТК, и то непосредствено след сключването на сделката. Останалите 400 млн. евро трябва да бъдат инвестирани в компанията през следващите пет години. Съобщено бе, че по преценка на инвеститора в БТК могат да бъдат вложени и допълнителни 300 млн. евро. Но подобен ангажимент едва ли е включен в приватизационния договор. За да приключи сделката окончателно обаче, надзорният съвет на АП трябва да одобри всичките й параметри. Това трябва да стане в 14-дневен срок. Не стана ясно обаче дали надзорниците ще обсъждат целия пакет от документи по сделката (освен договора за продажба в него влизат и контракт между акционерите, новият устав на БТК, лицензът на телекома, както и гаранционното споразумение).Пак преди окончателното приключване на сделката министърът на транспорта трябва да издаде заповед за одобряване на новия устав на дружеството и за увеличаване на капитала му, за емитирането на записаните акции и на преференциалната акция, както и за условното освобождаване на действащия съвет на директорите и за назначаване на надзорен съвет на дружеството. Сделката трябва да получи зелена улица и от Комисията за защита на конкуренцията.Преди да изплатят договорената цена и да се пристъпи към прехвърлянето на собствеността обаче, купувачите настояват Народното събрание да приеме Закона за далекосъобщенията, който регламентира правилата на телекомуникационния пазар. В парафирания на 21 март договор е записано, че бъдещият собственик ще поеме и гарантираните от държавата задължения на БТК към Световната банка, към ЕБВР и към Европейската инвестиционна банка. Освободените обезпечения по държавните гаранции са в размер на 70 млн. евро.Вива Венчърс се задължава също да заплати всички разходи за отделянето на съоръженията на Министерство на отбраната от БТК. За тази цел през следващите две години купувачът ще даде 18 млн. лева. Парите ще бъдат използвани за поддръжка на телекомуникационните съоръжения на отбранителното ведомство, които в момента са част от инфраструктурата на телекома, както и за заплати на съответните служители. При преговорите с Вива Венчърс приватизационното ведомство е успяло да отвоюва и бонуса, за който БАНКЕРЪ също писа. При бъдеща препродажба на част от акциите на компанията държавата ще получи 7 на сто от разликата между продажната цена на всяка акция и стойността на акция, фиксирана при приватизационната сделка. От АП очакват след изпълнението на петгодишния инвестиционен план и предвидената цифровизация цената на БТК да надхвърли 900 млн. евро.След договорка със синдикатите е подобрена и социалната програма на купувачите. През следващите четири години Вива Венчърс ще съкрати 6500 души - с 2500 по-малко от предварително оферираното. Условията, при които ще се подновяват трудовите договори на служителите на БТК, ще бъдат уточнени допълнително.В договора за мениджърско управление също има промяна - първоначално предложеното годишно възнаграждение от 7% е понижено на 2.25% от приходите от дейността. При това положение при приходи от 1 млрд. лв. (колкото БТК отчита през последните две години) мениджърският екип ще си поделя по 22.5 млн. лв. годишно. Според запознати, подобна клауза е прецедент в телекомуникационната практика. Обичайно е в мениджърските договори в големите телекоми възнаграждението да се договаря на база счетоводния резултат от дейността на съответното дружество (т.нар. EBITDA - т.е. приходи минус разходи преди данъци, такси и амортизации). Азбучно правило от икономическата теория пък гласи, че това е най-добрият начин да бъде стимулиран мениджърският екип да увеличи приходите и да намали разходите на компанията. Явно по някаква причина преговарящият екип на АП е пренебрегнал това правило.Държавата си запазва и някои механизми за защита при сключването на договора, обясниха още от АП. В бъдещия устав на телекома е предвидено издаването на акция с особени права, т.нар. златна акция, която ще е собственост на държавата България. Правомощията, които ще предоставя тази акция, ще съответстват на одобрената от парламента стратегия за приватизация на телекома. В националното законодателство обаче фигурата златна акция изобщо не съществува. За да изпълни договорената клауза, мнозинството ще трябва спешно да промени Търговския закон.Предвидено е и сключването на гаранционно споразумение, което ще обезпечи задълженията, поети от Вива Венчърс. Изменения в структурата на собствеността ще могат да бъдат извършвани само с разрешение на агенцията за следприватизационен контрол. След влизането в сила на новия нормативен акт на БТК ще бъде предоставен лиценз за трети GSM-оператор. Цената на лиценза ще е около 54 млн. лв. и ще се формира от два основни компонента - първоначална лицензионна такса за изграждане и поддържане на далекосъобщителни мрежи и такса за радиочестотен спектър, съобщиха от Комисията за регулиране на съобщенията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във