Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРИВАТИЗАЦИЯТА У НАС Е КАТО ДА КУПИШ КОТКА В ТОРБА

Кирил Недев, собственик на Агрокомерс, пред в. БАНКЕРЪГ-н Недев, как се случи така, че получихте активи на Агрокомерс, които изобщо не са влезли в оценката на дружеството? Имам предвид както партерния етаж в сградата на бул. Дондуков 54 в столицата, така и дяловете в гъшите кланици в село Йоглав и град Брезово?- През 1991 г. с решение на Министерския съвет създаденото през 198о г. ВТО Агрокомерс е преобразувано в Агрокомерс ЕООД, като новото дружество поема всички активи и пасиви на предишното ВТО......Включително и правото да стопанисва въпросния етаж. Само че като материален актив в баланса на Агрокомерс имотът никога не е фигурирал...- Нека да се доизкажа, за да бъде точно. Това прехвърляне и преобразуване става, когато се приема новата конституция на Република България през юли 1991 г., а Агрокомерс е създаден през 1980 година. Когато му е дадено правото да стопанисва и управлява етажа, действа конституцията от 1971 г. на Тодор Живков и тя предвижда само няколко вида собственост. Единият е социалистическата собственост...И какво произтича от това за сегашния конкретен случай?- Искам да подчертая, че тогава собственост на социалистически организации е нямало - като юридическо понятие. Съществувало е правото да стопанисваш и управляваш. Много важно е това нещо - за да се разбере откъде идва проблемът със собствеността. Това е един фундаментален въпрос, по който в нашия конкретен случай в момента има дело в Софийския градски съд. Искате да кажете, че по стария регламент правото на стопанисване и управление е равно на днешните правила за собственост? Кой води това дело?- Заведено е от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Подал е иск за собственост и той ще създаде много сериозен прецедент за абсолютно всички други външнотърговски дружества. Защото ще ви прочета какво пише в чл. 17-а на стария закон за преобразуване и приватизация: При преобразуваните държавни предприятия в еднолични търговски дружества с държавно имущество имуществото, предоставено за стопанисване или управление на тези предприятия, с акта за преобразуването се предоставя в собственост на тези дружества, освен ако в него не е предвидено друго. В акта за преобразуването на Агрокомерс няма предвидено друго.Добре, щом е така, защо през всичките тези години, предшествали приватизацията, този злополучен етаж не е бил включен в балансите на дружеството?- Нека да продължим едно по едно. Редакцията на Закона за преобразуване и приватизация на държавните предприятия е от 1994 г., след това, през 1996 г. октомври месец, с решение номер 2 по фирменото дело на Агрокомерс, баща ми - Ради Недев, е назначен за негов управител от тогавашния министър на търговията Атанас Папаризов. Това е към края на кабинета Виденов. По същото време идва разпореждане до всички външнотърговски предприятия, които са към Министерството на търговията, да се пристъпи към описание и актуване на недвижимите имоти, които те притежават. Но от официално писмо на Министерството на икономиката от 17 февруари 2000 г. е видно, че бившето Министерство на търговията и туризма никога не е давало съгласието си за включване в баланса на Агрокомерс на партерния етаж на бул. Дондуков 54 поради липса на правно основание за това?- Значи аз не мога да коментирам нещо, което не съм видял. Вие обаче сте видели информационния меморандум - какво пишеше в него, беше ли записан етажът и имаше ли ги съучастията на Агрокомерс в други дружества?- Информационният меморандум беше документ, който трябваше да бъде купен, за да мога да бъда допуснат до участие в приватизацията. Приватизацията, която се осъществяваше у нас през 1997-а, 1998-а, 1999 г., документите, меморандумите и прочие, по мое лично мнение, бяха пълни - подчертавам пълни, с грешки, с неточности и неверни неща. Та този информационен меморандум за Агрокомерс съм го купил единствено и само за да имам право да участвам в наддаването. Глупостите, подчертавам глупостите, които вътре са писани, даже не съм си правил труда да ги чета.Да, но по силата на тези глупости срещу 100 хил. лв. сте сложили ръка на нещо, което оценителите изобщо не са оценявали? - Чакайте, защо говорите за оценка? Няма оценка. Това е най-страшното, дружеството няма оценка. Има минимална цена и тя е нула.Искате да кажете, че фирмата Вибекс, изготвила и меморандума, и правния анализ, за което АП й е платила, не е определила задължителната справедлива пазарна цена на Агрокомерс?- Не мога да коментирам, не знам какви документи са им били предоставени от Вибекс. АП нямаше цена, разберете...Ама това е уникално...- Ами именно - уникално е. Защо е така? Агрокомерс преди 1989 г. взима кредит от Баварско-българската банка - Германия, в размер на около 1.5 млн. г. марки, който впоследствие почти не се обслужва. Банката завежда дело срещу Агрокомерс и през 1995 г. го печели в СГС, а Агрокомерс не го обжалва. След това кредитната институция завежда дело за обявяването на дружеството в несъстоятелност. Това обстоятелство отразено ли е в приватизационната документация?- Това обстоятелство е отразено непълно и неточно. Ключовият момент в приватизацията на Агрокомерс е не цената, а какви инвестиции ще се направят след това и да се уреди проблемът със задължението към банката, нараснало на около 3 млн. г. марки в срок до шест месеца след сключването на сделката. Тези ангажименти аз съм изпълнил. На 29 юли 1999 г., когато съдът вписва прехвърлянето на 80% от дяловете на Агрокомерс на името на Инитиум, областният управител на София г-н Маринчев издава акт за частна държавна собственост за сутерена и двата надпартерни етажа в сградата на бул. Дондуков 54 на нашите съседи - Агрокомплект ЕАД. В точка 5-а на този акт като техен съсобственик е посочен Агрокомерс. Ние предприемаме съвсем нормални действия и през декември 1999 г. областният управител издава акт и за партерния етаж на името на Агрокомерс...Като лично вие го взимате на ръка, и то от името на Агрокомерс ЕООД, каквото всъщност вече няма - приватизирано е?- Взимам акта аз, защото тогава баща ми Ради Недев, който е управител на Агрокомерс ООД, беше ангажиран служебно и трябваше някой да бъде упълномощен да получи документа. Най-нормално бе баща ми да упълномощи мен, тъй като съм мажоритарен собственик на външнотърговското дружество.Не е така обаче. Под пълномощното, за което говорите, стои подписът не на управителя на Агрокомерс ООД, а на някакво лице Огнян Илиев. Прокуратурата твърди, че срещу него е образувано следствие във връзка тъкмо с издаването на въпросния акт за частна държавна собственост върху партерния етаж. Как се е получило това?- Абсолютно невярно.Но аз видях това пълномощно с очите си. Освен това в областната управа е представен фалшифициран баланс на Агрокомерс, в който за разлика от оригиналния фигурира и прословутият партерен етаж. Подписът под втория баланс май пак е на Илиев.- Не може да бъде. Абсурд е. Следственото дело, което е образувано, е срещу Огнян Илиев и производството касае преправка на официален документ с цел използването му при съставяне на акта за частна държавна собственост. От следствието не са ми казали какъв е документът. Искам да подчертая, че в хода на разследването се събират доказателства за установяването на обстоятелството дали, подчертавам това нещо, дали при издаването на този акт за частна държавна собственост е извършено престъпление и от кого.Работа на правоохранителните органи е да изяснят тези неща...- Да, а ние с вас стигнахме до декември 1999 г., когато отивам с пълномощно в областната управа и взимам акта. Няколко месеца по-късно отиваме при един от най-добрите според мен нотариуси, които има България - Жернанд Бехар. Той издава нотариален акт, с който казва - да, Агрокомерс е собственик на този имот. Шест месеца по-късно, юни 2000 г., аз - моята фирма Инитиум ЕООД, купувам от Агрокомерс партерния етаж, плащам си сумата, превеждам си и ДДС-то...Този етаж, макар и на пъпа на София е по-малкият повод за водените срещу вас атаки. Пак ще напомня, че вашите опоненти ви обвиняват, че по същия начин, без да платите, сте получили и дяловете в гъшите кланици в Йоглав и Брезово. А после сте ги продали. Баща ви пък имал връзки с братята Лъчезар и Румен Спасови от т.нар. кръг Орион...- Що се отнася до Спасови и Орион - това са абсурдни твърдения. Колкото до птицекланиците, безспорно е, че когато е било оценявано дружеството Агрокомерс, то няма консолидиран баланс. Този консолидиран баланс за 1998 г. по закон би трябвало да е изготвен до 15 май следващата година. Тогава управителка на Агрокомерс е била Жана Андонова. Защо не е направила консолидиран баланс или ако го е направила защо не го е представила на оценителите - това аз не мога да коментирам.Ами може би защото се е надявала ръководеното от нея РМД да спечели състезанието за Агрокомерс и да го получи поолекнал, какъвто късмет извадихте вие?- Възможно е. Дяловете на Агрокомерс в птицекланиците не са влезли в оценката, няма ги в баланса на дружеството, но, вижте, за това има тълкувание на Върховния съд, преди разделянето му на касационен и административен. Според това тълкувание присъствието или отсъствието на даден актив в баланса на едно дружество не е нито правопораждащ, нито лишаващ от право факт. Тоест това, че нещо присъства във вашия баланс не ви прави негов собственик и обратно - когато нещо отсъства от баланса, не означава, че не сте му собственик. Приватизацията у нас е като да купиш котка в торба, като я развържеш, става ясно дали това, което е вътре, отговаря на цената на етикета отвън.Г-н Недев, вярно ли е, че сте предлагали на споменатата бивша управителка на Агрокомерс Жана Андонова 25 хил. г. марки, за да се откаже от приватизационното състезание?- Според мен това е абсурд - за какво да й давам толкоз пари?

Facebook logo
Бъдете с нас и във