Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРИВАТИЗАЦИЯТА НОСИ РЕКОРДНИ ИНВЕСТИЦИИ

Фактът, че петнадесет години след началото на прехода към пазарна икономика България все още не е приключила с процеса на приватизация, може да се погледне и от добрата му страна. Точещото се с години раздържавяване най-вероятно сега ще спомогне за нареждането на страната ни на едно от челните места сред държавите от Централна и Източна Европа по привлечени преки чуждестранни инвестиции. Според актуализираната прогноза на Българската агенция за инвестиции, обявена в началото на седмицата, общият обем на чуждестранните вложения, които ще се влеят в стопанството ни до края на 2004-аq ще са между 2.5 и 3 млрд. евро. В началото на годината правителството обяви, че очаква преките инвестиции от чужбина да са около 2 млрд. евро. По-високият им размер, който би трябвало да отчетем през декември, се дължи основно на очакваните постъпления от 580 млн. евро от продажбата на шестте електро -разпределителни дружества, както и от изпълнението на инвестиционната програма от 200 млн. евро на новия собственик на БТК -Вива Венчърс. По данни на БНБ за текущата сметка на платежния баланс, през първите седем месеца на годината у нас са регистрирани 1.34 млрд. евро преки чуждестранни инвестиции, които представляват 6.7% от БВП. По-голяма част от тях - 801.2 млн. евро, са дошли под формата на дялови участия на чуждестранни компании в български търговски дружества. Чрез плащания по приватизационни сделки в икономиката ни са влезли 242.2 млн. евро, а сключването на други сделки е осигурило още 558.4 млн. евро. Чуждестранните инвеститори са реинвестирали печалби в размер на 65.4 млн. евро. По думите на директора на Българската агенция за инвестиции Павел Езекиев компаниите ЛУКойл, Солвей, Енел, Юмикор, Либхер, Карлсберг, Дънди прешъс, Сокотаб, Шишеджам и други ще разширят своето производство в страната до края на годината. Между 100 и 200 млн. евро допълнително са предвидени до 31 декември за реализацията на различни инвестиционни проекти, отбеляза Езекиев. Тепърва предстои да бъде почувстван и ефектът от влезлия в сила от август нов Закон за насърчаване на инвестициите, с когото държавата се ангажира да подкрепя големите инвеститори, разделяйки ги на три класа в зависимост от размера на техните проекти. Една от фирмите, които вече е подала заявление за издаване на сертификат за инвеститор от първи клас ( с него държавата се задължава да построи съпътстващата инвестицията инфраструктура) е германската Линднер. Нейните намерения са за разширяване на Бизнес парк София. След реконструкцията му той ще обхваща 220 хил. кв. м площ с 35 сгради, подземни гаражи и паркинги. От Линднер вече похарчиха 75 млн. лв. за това начинание. Преди обаче да бъде издадено разрешение от Българската агенция за инвестиции, по него ще се произнесе и Комисията по защита на конкуренцията.Междувременно експертите в ръководеното от Езекиев ведомство са изготвили своеобразна класация на инвеститорите в България в периода 1998-2004 година. Те възлизат на 6.9 млрд. евро, като най-голям е делът на компаниите от Гърция, на които се падат 16% от общия размер на вложенията. Втора в листата е Австрия с 13-процентен дял. Почетната тройка се попълва от Италия - на нейните фирми се падат 10% от чуждестранните вложения в страната през последните шест години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във