Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА БАЛКАНКАР ХОЛДИНГ ПРОПАДНА

Агенцията за приватизация прекрати процедурата за раздържавяването на Балканкар Холдинг, както и на държавните акции в 14-те му дъщерни дружества. Причината е, че спечелилият конкурса Балкарс консорциум ООД (в него влизат Индустриален капитал холдинг и свързани с него фирми) е предложил цена, която е по-ниска от приватизационните им оценки. Той не получи възможност да подобри офертата си, тъй като с приетата през септември Наредба за търговете и конкурсите тази практика бе прекратена. Дали ще има нова приватизационна процедура, все още не е ясно. Очевидно, че досегашната форма на продажба не е много подходяща за холдинга, тъй като инвеститорите се притесняват от множеството съдебни дела около него и от огромната му задлъжнялост, заяви пресаташето на Агенцията за приватизация Анна Русчева. Всъщност дори ако участникът в прекратената приватизационна процедура бе предложил по-висока оферта, вероятността за успешна сделка бе малка. Балканкар Холдинг бе обявен в несъстоятелност през септември миналата година. Търговският закон дава възможност дружество в неговото състояние да бъде раздържавено в рамките на четири месеца, през които фалитът се спира. При холдинга обаче се появиха усложнения, тъй като съдът по несъстоятелността (Софийски градски съд) на 21 април спря приватизационната процедура, а не производството по несъстоятелност. Решението бе потвърдено и от апелативните магистрати. Въпреки това агенцията се опита да продължи конкурса. Процедурата за продажбата на холдинга и на държавните дялове в дъщерните му дружества започна на 3 февруари 2003 година. В нея можеха да участват стратегически инвеститори, които имат приходи от дейност в машиностроенето за 2001 или 2002 г. в размер над 50 млн. евро, както и финансови инвеститори, които управляват фонд над 50 млн. евро. До 24 март, когато изтече срокът за подаване на предварителните оферти, в Агенцията за приватизация бе депозирана само една - тази на Балкарс консорциум.

Facebook logo
Бъдете с нас и във