Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРИВАТИЗАЦИЯТА ДОНЕСЕ 2.2 МЛРД. ЛЕВА

Общият финансов ефект от приватизацията през миналата година е 2.2 млрд. лв., показват данните от отчета на Агенцията за приватизация за дейността й през 2004-а. В тази сума са включени 2 млрд. лв. договорени плащания, 136.9 млн. лв. поети задължения и инвестиции в размер на 29.3 млн. лева. За сравнение - договорените плащания за периода 1999-2003 г. са на стойност около 2 млрд. лева. Безспорно най-голям принос за този резултат има продажбата на Българската телекомуникационна компания и сделката за седемте електроразпределителни дружества. Не може да не се отбележи раздържавяването през фондовата борса. Особено като се има предвид, че 88.7% от приватизационните продажби са осъществени през БФБ-София посредством централизирани и неприсъствени публични търгове, както и чрез предлагане на приватизационния сегмент на отделни държавни акции срещу компенсаторни инструменти или пари. Агенцията за приватизация е сключила 1376 сделки. От тях 143 са били за мажоритарни пакети. Така 87% от подлежащите на раздържавяване активи вече са в частни ръце. Най-много са приватизираните предприятия от строителния бранш (33%), следвани от тези в енергетиката (17.5%), търговията (15.4%), земеделието (13.3%) и промишлеността (11.2 процента).

Facebook logo
Бъдете с нас и във