Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗПЪНАТА МЕЖДУ ШИЛЯШКИ И КОВАЧЕВ

Очакваше се Агенцията за приватизация и Министерството на енергетиката да подпишат през седмицата договора с БНП-Париба за консултантски услуги при продажбата на седемте електроразпределителни дружества в страната. В средата на юли френската банка спечели конкурса, обявен от правителството, като събра най-много точки. Окончателният текст на споразумението обаче трябва да бъде одобрен от ЕБВР, която осигурява средствата за заплащане на консултанта. Това, както и изискването на Агенцията за приватизация БНП - Париба да се ангажира с примерна минимална цена на сделката доведоха до известно закъснение при подписването на договора.Тиражираната в продължение на месец прогноза е, че от продажбата на мажоритарните пакети на електроразпределителните компании могат да се вземат минимум 350 млн. щ. долара. В началото на юни пък главният ценовик на енергийното ведомство Иванка Диловска публично заяви, че очакванията са да се постигне средна продажна цена на абонат от порядъка на 100 щ. долара, или общо около 450 млн. щ. долара.Анализът на подобни сделки в Източна Европа показва, че постигнатите стойности там са в интервала от 150 до 500 щ. долара на потребител. Следователно за седемте български компании с общо 4.5 милиона абонати сравнимите цени са от 675 до 2250 млн. щ. долара.Най-вероятно експертният екип на БНП-Париба ще се ангажира с най-ниската прогнозна стойност. Инак рискува изобщо да не оправдае очакванията, тъй като информацията и за техническото, и за финансовото състояние на нашите електроразпределителни предприятия е повече от двусмислена. Официално Министерството на енергетиката нарисува една твърде привлекателна картина: през 2001 г. седемте дружества са продали почти 19 млрд. квтч електроенергия. Общите им приходи са в размер на 1.5 млрд. лв., а печалбата преди данъчно облагане - около 25 млн. лева. Инвестициите, извършени от тях със собствени финансови средства за 2000 г., са около 5 млн. евро, а към 31 декември 2001 г. - 20 млн. евро. Но официална информация за всички останали по-важни финансови параметри няма. Не бе съобщено, че при дистрибуцията на електроенергия дружествата са отчели средно 22% технологични загуби, в които по стар навик се включват кражбите и прочее разхищения по мрежата. Замълча се и за задълженията им, които към 31 декември 2001 г. са били 256 млн. лева. От тях близо 170.5 млн. лв. са неразплатени сметки към НЕК за доставена електроенергия. Останалите са задължения към други доставчици, към държавния бюджет и НОИ. Не бяха оповестени и висящите вземания, които в началото на 2002 г. са около 174 млн. лева. От тях неиздължените сметки на битови абонати са за 83.6 млн. лв., общините не са платили близо 23 млн. лв., а промишлеността - 61.5 млн. лева.Кому е нужно публично да се отчита, че електроразпределенията са приключили миналата година с печалба, а същевременно да се крият огромните висящи задължения и несъбрани вземания?, се питат специалистите в отрасъла. Най-малко това е изгодно на министър Милко Ковачев и неговия екип, които сякаш прикриват финансовото наследство на Шиляшки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във