Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРИСЪЕДИНЯВАMЕ СЕ КЪМ ПРОЕКТИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНИ ПАЗАРИ

Изграждането на втора АЕЦ в Белене, на нефтопроводите Бургас-Александруполис и Бургас-Вльора, като и на газопровода НАБУКО ще е сред приоритетните енергийни инфраструктурни проекти на страната ни за общия енергиен пазар. Това е записано в Концепцията за участие на България в регионалните енергийни пазари и в общия енергиен пазар на Европейския съюз, която кабинетът одобри на заседанието си в четвъртък (20 май). С тези проекти ще запазим и разширим водещата роля на българската енергетика в Югоизточна Европа и ще можем да се включим пълноценно и ефективно в създаващия се евросредиземноморски енергиен пазар. Ще продължим да настояваме и за създаване на регионален енергиен център в София, заяви енергийният министър Милко Ковачев. Освен със собствени средства енергийните проекти ще се финансират по програмата ТРАСЕКА на ЕС (Трансевропейски енергийни мрежи), по линия на евросредиземноморското енергийно партньорство, чрез регионалния енергиен пазар на Югоизточна Европа, Пакта за стабилност, международни финансови институции и организации - предвижда още одобреният документ. Очаква се значителна част от средствата да вложат големите компании, проявяващи интерес към енергетиката ни.България се включи в инициативата на Европейската комисия за създаване на Регионален електроенергиен пазар в Югоизточна Европа и през ноември 2002 г. в Атина подписа Меморандум за създаване на регионален електроенергиен пазар на Югоизточна Европа и интегрирането му в общия електроенергиен пазар на ЕС. В проекта участват още Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Румъния, Хърватска, Сърбия и Турция. Очаква се през лятото на тази година да бъде подписан и правно обвързващ меморандум, който ще задължи всяка от страните да синхронизира енергийните си норми и практика с европейските изисквания. На един по-следващ етап пък евентуална успешна интеграция на енергийните системи на балканските страни ще гарантира присъединяването им към вътрешния пазар на Евросъюза Идеята е през 2005 г. да могат да се сключват сделки между производители на електроенергия и природен газ и небитови потребители от различни страни на Югоизточна Европа. Предвиденото либерализиране ще позволи на българските производители да изнасят ток не само в региона, но и за Италия, Австрия, Словения, Унгария и Молдова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във