Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРИСТАНИЩАТА ЩЕ ПЛАЩАТ И ЗА ВОДАТА В МОРЕТО

Собствениците на пристанища за обществен транспорт с регионално значение, на пристанищата със специално предназначение (свързани с производствен процес), както и на рибарските и яхтените пристани ще плащат такса за ползване на акваторията (водата около порта) по цени, определени от Министерския съвет. Това предвиждат приетите от парламента промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата. Достъпът до портовете за обществен транспорт с национално значение ще се плаща от акостиращите кораби по тарифа на бъдещата Национална компания Пристанища, която ще замени досегашната администрация. Сумите ще влизат в касата на компанията, а не, както досега - в държавния бюджет. Портовете с национално значение - Варна, Бургас, Русе, Лом и Видин, ще бъдат определени със специално приложение към закона, чието гласуване предстои. Депутатите одобриха текстовете и за територията на пристанищата, акваторията, площта и наземната инфраструктура. С промените изрично се уточнява, че акваторията е изключителна държавна собственост, а територията и инфраструктурата на държавните портове може да се отдават на концесия. Промените на закона задължават министъра на транспорта и съобщенията да определя със специална наредба изискванията за експлоатационна годност на частните и държавните пристанища, с изключение на военните, и за квалификацията на заетите в тях. Със същия норматив ще се посочват и условията и редът за преустановяване или за временно или постоянно ограничаване на тяхното ползване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във