Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРИЕТ Е НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД

40 НА СТО ОТ ШОФЬОРИТЕ ВСЕ ОЩЕ СА БЕЗ ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТНов правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд е приет на заседание на Комисията за финансов надзор (КФН) във вторник ,15 февруари. Основната промяна е в статута на фонда в съответствие с приетите през октомври 2004 г. изменения и допълнения на Закона за застраховането, заяви същия ден на брифинг с журналисти говорителят на КФН Милчо Стоименов.Правилникът предвижда фондът да бъде управляван от петчленен съвет, включващ председател и четирима членове, избрани от управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), а не както досега - от Комисията за финансов надзор. Ръководството на фонда ще се избира измежду представители на застрахователите, които извършват дейност по сключването на задължителните застраховки Гражданска отговорност на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства и Злополука, коментира Милчо Стоименов.В новия правилник е записано, че средствата на Гаранционния фонд, намалени с резервите за предстоящи плащания, не могат да бъдат по-малко от 3 млн. лв, защото това е критичният минимум. Ако парите паднат под определения минимален размер за повече от месец, застрахователите които продават задължителната застраховка Гражданска отговорност на МПС, ще трябва да направят допълнителни отчисления за фонда. До момента те внасят по 1.5% от премиите по застраховката за попълване на Гаранционния фонд.Друга новост в правилника е, че фондът трябва да реагира в едномесечен срок на претенциите на клиентите на застрахователните дружества. В противен случай за всеки просрочен ден фондът ще дължи лихва (в рамките на пазарната лихва за деня) за забава на ощетеното лице.Проектът за новия правилник е предложен от АБЗ, допълнен е от експертите в КФН и предстои да бъде обнародван в Държавен вестник.Според информация на КФН и през тази година около 40% от българските шофьори все още не са купили задължителната полица Гражданска отговорност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във