Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРИЕХА С УГОВОРКИ ПРОМЕНИТЕ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ЗАКОН

Комисията по бюджет и финанси в парламента прие в четвъртък (18 март) на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за застраховането с уговорката, че преди второто четене да бъдат отстранени някои недомислия, посочени от депутатката от НДСВ Мариана Костадинова.Защо чиновниците от Комисията за финансов надзор сами ще определят заплатите си, след като са държавни служители? Нека да напуснат, ако не са доволни - изрази несъгласието си Костадинова, по повод параграф 55 от закона. Става въпрос за предложеното в него допълнително възнаграждение в размер на 25% от брутната годишна заплата.Депутатката добави, че законопроектът в по-голямата си част ще влезе в сила чак през 2007 г. и няма никаква логика да се бърза с включването на текстове, лишени от съдържание. Костадинова направи още няколко забележки. Тя възрази срещу чл.2б (2), където е записано, че предоставянето на услуги от страна на Съюза на българските автомобилисти, когато произшествието с МПС е настъпило в чужбина, не подлежи на държавен надзор. Според народната представителка е недопустимо да бъдат вписани в закона организации като СБА - в края на краищата нормативният документ е с по-голяма трайност от юридическите субекти, които непрекъснато се променят. Сериозно нарушение, според нея, е и записаната в норматива възможност Националното бюро на българските автомобилни застрахователи да възлага дейности по ликвидация на щети, покрити от застраховката Зелена карта, само на свои членове. Това е свиване на пазара, което поражда съмнения за обслужване на частни интереси, смята Костадинова.В законопроекта не е залегнала и една важна клауза в дейността по презастраховане - онази, която урежда директното изплащане на обезщетения от страна на презастрахователя към застрахования. Става дума за юридически лица с големи застрахователни покрития. Увеличаването на гаранционния капитал на застрахователните дружества на 2 700 000 лв. , когато размерът на записаните премии по застраховката на кредити за всяка от предходните три години надхвърля 4 900 000 лв. е една доста висока летва за застрахователите, твърди още Мариана Костадинова. Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) вече е подготвила свое становище по законопроекта, което ще внесе в бюджетната комисия, съобщи за БАНКЕРЪ Борислав Михайлов - член на управителния й съвет. Добавят се нови текстове за застраховката Гражданска отговорност на МПС и по-специално предложение за сроковете за сключването й - от 15 дни до една година от възникване на застрахователния интерес. Сериозно възражение асоциацията има и по параграф 25. Той определя, че застраховател, който е приключил годината със загуба, е длъжен да я покрие в рамките на следващата година. Ако един застраховател има достатъчно резерви, той би могъл да продължи да работи и без да попълва липсващия капитал, поясни Михайлов. От гилдията категорично протестират срещу месечните справки за премийни приходи, изплатени обезщетения и заделени резерви, които трябва да предоставят във финансовия надзор. Редно е това да става през три месеца - срока, в който застрахователите се отчитат пред презастрахователите и за който информацията би била по-достоверна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във