Банкеръ Daily

Управление и бизнес

През 2015 година най-много са наетите в IT сектора

Този септември на работа са наети 21 хил. души повече от същия месец на миналата година. Това показват данните последния брой на седмичния бюлетин "Преглед на стопанската политика" на Института за пазарна икономика. От институцията отчитат, че това е най-голямото увеличение на годишна база от началото на 2015-а,  като до този момент това е първата година от началото на кризата, в която броят на наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличава през всеки един от месеците спрямо предишната година.

"Най-интересните положителни тенденции са концентрирани в четири сектора – информационните услуги, преработващата промишленост, селското стопанство и строителството", отчитат от ИПИ. Все пак експертите отбелязват, че като цяло ръстът за 2015-а е слаб, защото през 2014-а бе регистриран най-големият спад на броя на наетите от 2011-а насам. Така на практика базата за сравнение на годишните данни за 2015-а е много ниска.

Съвсем не е изненада, че най-много са наетите в сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения", от който ечаст и IT секторът. През този септември броят на наетите в дейността е с 9.1% по-висок от този през миналата година. Това от своя страна пък е 10 пъти по-голямо увеличение от средното за страната (0.93%). "Това е икономическата дейност, в която броят на наетите се увеличава най-сериозно и в номинално отношение – ръст от 6 360 души", съобщават от ИПИ. По данни на института, работещите в този сектор са общо 76.3 хил. души, които пък представляват едва 3.36% от всички наети в страната.

"Преработващата промишленост продължава да бъде един от добре представящите се икономически сектори", констатират експертите. Оказва се, че през всеки месец от януари до септември тази година броят на наетите се увеличава по-бързо от средното за икономиката. Освен това само през деветия месец на 2015-а работещите в сектора са почти 6 хил. души повече от същия период на 2014-а. Въпреки това обаче разликата между заетите в преработващата промишленост и за икономиката е минимална – съответно ръстът е 1.16% спрямо 0.93%. Експертите обясняват забавянето с по-лошото представяне на износа през 3-тото тримесечие след силното първо полугодие.

Що се отнася до строителния сектор, от Ипи отчитат, чевъпреки запазващата се низходяща корекция в жилищното строителство, продължаващият ръст на инженерното строителство, оказва положително влияние върху заетостта в сектора. Според направеният анализ, в периода май-септември 2015-а броят на наетите тук за пръв път от 2009-а насам отбелязва ръст на годишна база. Все пак обаче наетите остават два пъти по-малко в сравнение с периода преди кризата. Така през септември тази година те са 130 хил. души спрямо 257 хил. души през септември 2008 година.

Оказва се, че с над 3% на годишна база през всеки един от изминалите девет месеца нараства броят на наетите в селското, горското и рибното стопанство. Освен това експертите отчитат и известно подобрение през деветия месец тази година и при наетите в търговията, транспорта, складирането и пощенските услуги. Най-голям пък регистрираният спад в сферите на хотелиерство и ресторантьорство, държавно управление и образование.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във