Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРЕДЛАГАМЕ РЕАЛНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА УСЛУГА, А НЕ БОНУСИ

Теменуга Ненова, изпълнителен директор и член на управителния съвет на ЗПАД Алианц България, пред в. БАНКЕРЪГ-жо Ненова, каква стратегия ще приложи дружество Алианц България в кампанията по сключване на застраховка Гражданска отговорност за 2004 г.?- Нашето дружество изгражда стратегията си по отношение на застраховката Гражданска отговорност на МПС, изхождайки от статистиката за последните години, натрупаните впечатления и опит на сходни компании от източноевропейските страни, които са минали по такъв път и са осъществили прехода към по-високите тарифи на ЕС с доста сътресения и негативни резултати. Затова тази година при ниските тарифи, които Комисията за финансов надзор утвърди като минимални и задължителни, няма да настъпваме агресивно на пазара, за да можем да гарантираме сигурност и добро обслужване на своите клиенти. Разчитаме на професионалния подход при ликвидацията на щети и на комплексното обслужване, което предлагаме на всеки собственик и водач на МПС към застраховката Гражданска отговорност - застраховка Злополука на местата в МПС, Автоасистанс и Каско, при изгодни условия. Имаме сключени договори с над сто фирми, осъществяващи Пътна помощ с денонощно покритие на цялата пътна мрежа в страната. Нашият Асистанс център работи денонощно за застрахованите при нас автомобили, за да регистрира всяка щета и да уведоми специалистите в дружеството за нея. Всичко, свързано с автомобилите, се обхваща от осем застрахователни продукта, които от една година ние налагаме упорито на пазара и резултатът е положителен, тъй като клиентите получават цялостно обслужване на едно място.Какви щети е изплатило дружеството по застраховка Гражданска отговорност за изминалите месеци на годината?- За анализ на резултатите по застраховката Гражданска отговорност е важно да се проследи графиката на средните по размер плащания. Ако се сравни графиката за 2000 г. с тези за 2001 и 2002 г., както и за десетте месеца на 2003 г. ще се види, че средният размер на щетата в областта на неимуществените вреди е скочила петкратно. При това ние изплащаме щети все още по ниските тарифи от предходните години. Към десетте месеца на годината квотата на щети по Гражданска отговорност при нас беше 82% и до края на годината ще се увеличи. Събития стават всеки ден. Загиналите по пътищата на страната допреди една седмица бяха 856 души, а ранените - хиляди. Ако приемем, че една трета от тях са причинени по вина на застраховани в нашата компания, представете си какъв размер на претендираните обезщетения можем да очакваме. Непрекъснато нараства и броят на възобновените претенции. Пострадали, които вече са обезщетени в определен размер, предявяват повторно претенции за допълнително обезщетение, тъй като състоянието им се е влошило или се е наложило допълнително лечение за възстановяване на здравето им. Това ни кара да сме много предпазливи при определяне на резервите за предстоящи плащания. Не вярвам, че някое дружество ще се похвали, че застраховката Гражданска отговорност е печеливша, а ако направи това, няма да бъде честно изявление. Такъв резултат може да се получи, ако не са заделени резерви и се пресмятат чисто изплатени обезщетения към събрана премия. Само тогава една така изкривена картина може да покаже положителен резултат.Как, според вас, ще се извърши преходът от българския модел на сключване на застраховката Гражданска отговорност към европейския? - До 2007 г. неизбежно ще се промени концепцията на застраховката Гражданска отговорност на МПС. Тогава при сключване на полицата ще влязат в сила критерии като възраст, пол, степен на квалификация на водача, вид и предназначение на МПС, период на употреба на автомобила и други. Тарифите ще бъдат чувствително по-високи. Според мен няма веднага да стане възможно да се продават едновременно Гражданска отговорност за България и за чужбина. Защото логично би прозвучал въпросът за един човек, който кара старичкия си Москвич: Аз никога няма да изляза в чужбина. Защо ме карате да купувам такава застраховка? Вероятно ще има преходен период, през който хората ще свикват с това, че са граждани на една много по-голяма територия, в която придвижването е свободно. Но то предполага и финансов ресурс за осъществяването му. Така че до 2007 г. тези неща постепенно трябва да се изгладят и да влезем в Европейския съюз с една нормална застрахователна защита.

Facebook logo
Бъдете с нас и във