Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРЕДИ ДВЕ ХИЛЯДИ ГОДИНИ

Археолози открили, че арендоването като стопанска сделка датира повече от две хиляди години преди новата ера. В шумерския град Ур са намерени плочки, които свидетелстват, че още тогава били отдавани под наем сечива, земя, впрегатни животни и водоеми. Древните елини, римляни и египтяни също практикували арендоване на селскостопанско оборудване и обработваеми площи. Финикийците наемали за търговията си по море кораби, заедно с екипажите им, като сключвали договори за средносрочно ползване. Древните воини вземали под аренда военни снаряжения и доспехи. Вилхелм Завоевателят тръгнал да покорява Британия през 1066 г., след като снабдил армията си с кораби под наем от корабовладелците в Нормандия. Във Венеция арендовали скъпите за времето си (11 век след Христа) корабни котви. Мокрият лизинг като актуален и до днес термин, е онаследен вероятно от онези далечни времена .През 18 век в САЩ бил съставен първият договор за арендоване на коне, фургони и каляски. Лизингът (leasing) е въведен като понятие за първи път през 1877 година от компанията БЕЛ, която решава да не продава, а да предоставя срещу месечно заплащане новоизобретените си телефонни апарати.Американските железопътни компании първи стартират собствена лизингова дейност. За търговците на едро не било изгодно да купуват вагони, с които да превозват стоката си, затова железниците им предложили да ги наемат срещу заплащане. По-късно възникват специализирани компании за потребителско и инвестиционно лизинговане, които усъвършенстват лизинговите услуги и продукти. Американската практика се пренеся в Европа, където лизингът е един от основните финансови способи за стимулиране на малкия и средния бизнес.

Facebook logo
Бъдете с нас и във