Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗАБРАВИЛО 12 АПАРТАМЕНТА

За 12 недвижими имота, предоставени за ползване от Министерския съвет, не са били съставени актове за държавна собственост, показа проверка на Сметната палата. Тя обхваща първите шест месеца на миналата година. По време на одита е било установено също, че част от ведомствените жилища не са заведени счетоводно поради липсата на оценка. В становището си по одитния доклад министърът на държавната администрация Димитър Калчев е посочил, че към 1 ноември 2003 г. всички жилища вече са били оценени и заведени счетоводно. Друго посочено нарушение е, че не всички организации, подчинени на Министерския съвет, са застраховали имуществото си.Проверката е разкрила още, че невинаги е било спазвано изискването за двоен подпис при извършване на разходи от Министерския съвет. Не са утвърдени и длъжностни характеристики за всички наети по трудови правоотношения в администрацията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във