Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРАВИТЕЛСТВОТО ВЕЧЕ ЗАГРЯВА ЗА БЮДЖЕТ'2004

Месец и половина след началото на 2003-а кабинетът започна с подготовката на финансовия си план за 2004 година. В четвъртък (6 февруари) министрите обсъдиха процедурата по съставянето на следващия бюджет, който трябва да бъде гласуван от парламента през декември. Една от целите при изготвянето му ще бъде да се продължи политиката на нисък бюджетен дефицит и да се намали данъчната тежест за фирмите и гражданите. Според служители от финансовото министерство, през септември ще бъдат гласувани законодателни промени, които ще доведат до намаляване на социалноосигурителните ставки и на данъка върху печалбата.В процедурата за подготовката на Бюджет'2004 се предвиждат конкретни срокове, в които министерствата и ведомствата ще трябва да съгласуват плановете за разходите си с Министерството на финансите. А преди да влезе за обсъждане в Народното събрание, бюджетът за 2004 г. трябва мине през три разглеждания в Министерския съвет.Според одобрените нови правила за съставяне на приходно-разходната част на хазната министерствата ще трябва да представят своите намерения за три години напред. Министерството на икономиката, това на социалната политика, както и транспортното ведомство пък ще имат грижата да разработят секторни програми за областите, за които отговарят. Това тяхно задължение беше записано и в одобрената през пролетта на миналата година от парламента Стратегия за усвояване на структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. За да улесни колегите си при стриктното изпълнение на задачите им, произтичащи от новата процедура, министър Милен Велчев и екипът му предвиждат да разработят специални инструкции за подготовка на сметките за Бюджет'2004.

Facebook logo
Бъдете с нас и във