Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРАВЯТ СТРУКТУРНИ И КАДРОВИ ПРОМЕНИ В КФН

В Комисията за финансов надзор (КФН) усилено се извършват структурни и кадрови промени във връзка с предстоящото присъединяване на България към ЕС и в изпълнение на директивите на Европейската комисия за повишаване на качеството и ефективността на финансовия надзор. Целта на тази активност, според члена на КФН и неин говорител проф. д-р Милчо Стоименов, е да се постигне по-голямо интегриране на трите надзорни направления в комисията , както и да се усъвършенства вътрешната й организация. Това се налага и защото в бъдеще комисията ще осъществява не само лицензионна и контролна дейност, но ще се занимава и с анализи и оценки на пазарите на инвестиционни, застрахователни и социалноосигурителни услуги, подчерта членът на КФН доц. д-р Тенчо Тенев. Структурните транформации рефлектират и върху кадровия състав на държавната институция. В дирекциите и отделите й се извършват рокади и размествания, някои от служителите са освободени от длъжност. Кадруването в КФН се извършва по преценка и по предложение на ресорните заместник-председатели - Димана Ранкова, ръководител на уравление Надзор на инвестиционната дейност; Ралица Агайн - на Застрахователен надзор, и Бисер Петков - на Осигурителен надзор. Зстрахователният надзор, който досега функционираше с две дирекции за лицензионна и контролна дейност, се снабди с трето оперативно звено за регулаторна политика и анализ. Негов ръководител ще е Стефан Стоилков. Досегашните администрации се преименуват в дирекции Проверки и финансов надзор и Регулаторни режими и защита на потребителите. В направленията Надзор на инвестиционната дейност и Осигурителен надзор също ще бъдат направени структурни промени. Дирекциите им не се разрояват, но също ще се преименуват съобразно новите изисквания за функционалност, казват от КФН. На 1 септември заместник-председателят на комисията и ръководител на управление Застрахователен надзор Ралица Агайн се срещна с част от екипа на Международния валутен фонд (МВФ). Тази, както и останалите срещи на пратениците от Вашингтон, бе с опознавателен характер. Според говорителя на КФН проф. д-р Милчо Стоименов гостите са се интересували приоритетно от стабилността и развитието на застрахователния пазар, в който е концентриран голям дял привлечени средства. Обсъждано е влиянието и обхвата на застрахователната дейност във връзка с неотдавнашните стихийни бедствия в страната. Ралица Агайн е запознала гостите с проекта на Кодекса за застраховане и с предвидените мерки за повишаване на обхвата на задължителната застраховка Гражданска отговорност. Обсъждано е и развитието на нормативната база за въвеждане на международните стандарти в българското застраховане.На заседанието си от 31 август 2005 г. КФН прие и Практика по прилагане на чл.31, ал.1, т.4 от Закона за застраховането във връзка с чл.252, ал.1, т.5 от Търговския закон. Указанията на надзорниците уточняват процедурата по отнемане на разрешение на застрахователно акционерно дружество при недостиг на чиста стойност на имуществото му спрямо вписания капитал и когато общото събрание на акционерите бездейства. В документа се уточнява понятието чиста стойност на имуществото, посочени са и възможните мерки, които застрахователите могат да предприемат, за да отстранят несъответствията, казват от КФН.

Facebook logo
Бъдете с нас и във