Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРАЩАМЕ ГЛАВА ПРАВОСЪДИЕ НА ПОПРАВИТЕЛЕН В БРЮКСЕЛ

Правителството одобри първия доклад за напредъка в изпълнението на ангажиментите, които страната ни е поела по глава 24 Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи за периода от октомври 2003 до март 2004 г. (в четвъртък, 1 април). Документът съдържа информация за постигнатото в реформата на съдебната система и досъдебната фаза на наказателното производство, която трябва да разграничи функциите на разследващите органи и да преструктурира организацията им в съответствие с практиките на Европейския съюз. Документът отразява и изпълнението на Националния Шенгенски план за действие, както и напредъка в останалите раздели от глава Политика, отнасящи се до визовата политика, миграцията, предоставянето на убежище, външни граници, полицейско сътрудничество и борба с корупцията. Глава 24 беше отворена официално на 27 юни 2001 година. След активни преговори и работа за навременното изпълнение на ангажиментите, поети от България, на 15 октомври 2003 г. Европейският съюз предостави своята Обща позиция, в която беше посочено, че на този етап не са необходими допълнителни преговори по тази глава. Те бяха официално приключени на 8 декември. В съответствие с препоръките на Евросъюза България пое ангажименти да приеме в съответните срокове и да прилага ефективно мерките във всички области, включени в глава Правосъдие. Те се отнасят до развитието на институционалния и административния капацитет на правоохранителните органи и съдебната система. Страната ни се задължи да разшири сътрудничество с други държави за изпълнението и прилагането на достиженията на европейското законодателство. За тази цел в края на миналата година правителството прие механизъм за засилено наблюдение и изпълнение на договореното с ЕС. Подобни доклади ще бъдат изпращани в Брюксел два пъти в годината до датата на присъединяване на страната ни към общността.

Facebook logo
Бъдете с нас и във