Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Прага търси подизпълнители у нас

Повече от 50 български фирми изнасят продукция за Чехия, което формира 75% от експорта ни.

През последните седем години  търговията между Чехия и България се оживи чувствително. Но все още има голям потенциал и за бъдещо развитие, показват числата от статистиката. Стокооборотът между двете страни през миналата година за пръв път прескочи един милиард евро и възлиза на 1.229 млрд. евро, което е  растеж  с 28 на сто. На този етап обаче няма баланс в търговията между Чехия и България и през целия период салдото е отрицателно за нашата страна. И е много трудно да се очаква някакво изравняване поне за момента, защото все още в българския експорт преобладават изделията с ниска добавена стойност. Вярно е и това, че в последните три години българските  стоки, които  "летят" към Чехия - в опит да обърне тази негативна тенденция, са все повече. Принос за това имат и чешките фирми, които развиват бизнес или производство у нас. Но в Чехия съществува  работеща система за подкрепа на износа в лицето на една  експортна банка, която отпуска изгодни кредити за фирмите  износителки във връзка с много важни проекти в чужбина, а също и  застрахователна агенция, която застрахова тези проекти. Създадена е и институция като Czech Trade, която подпомага средните и малките износители, които имат по-малки финансови възможности. Организацията има офис и в България от 2005 г.  и оттогава помага на чешките фирми да се запознаят с българския пазар и да стартират дейността си на него. Но Czech Trade помага и за търсене на бизнес партньори в Чешката република.

През 2017 г. износът ни е бил за 546.119 млн. евро, а това е дял от 2.04% от целия ни експорт за периода. В същото време вносът на стоки и услуги у нас е 682.741 млн. евро, което е дял от 2.26% от импорта.

Повече от 50 български фирми изнасят продукция за Чешката република, което формира 75% от експорта ни, по данни от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Експортът ни включва основно мебели, храни, лекарства, изделия за електротехниката, радиатори за отопление, части и принадлежности за автомобили, парфюмерия и козметика. През последните години прави впечатление засиленият износ на мебели. Страната ни разполага с малки и средни предприятия в дървообработващата и мебелната промишленост, които произвеждат качествени и бутикови изделия. България е сред водещите производители в световен мащаб на розово масло, както и на продукти от лавандула, които намират пазар в много страни.

Освен тези сектори  налице е потенциал за повишаване на износа в още няколко области: машиностроене, включително и автомобилостроене (части и елементи за машини и автомобили), електроника и електротехника, хранително-вкусова и текстилна и трикотажна промишленост, отбелязват от Министерството на икономиката.

Българският бизнес търси партньори за износ на чешкия пазар още на хранителни стоки, вина, биопродукти, изделия на химическата промишленост, електроника, електротехника, строителни материали, дрехи, обувки и други. По данни на ИАНМСП чешкият бизнес се интересува от възможностите за рециклиране на строителни отпадъци, управлението и пречистването на водите, благоустройството на градовете, съвременния  електротранспорт, балнеолечението и експлоатацията на минерални извори у нас, производството на канцеларски материали и офисконсумативи и други. У нас се внасят вълнени изделия, машини, оптични четци, пластмасови изделия, медицински, хирургически и зъболекарски инструменти и апарати. Над 140 са чешките компании, които работят с България, и реализират своята продукция на нашия пазар.
Фирми от Чехия имат интерес да участват в модернизацията на българската икономика, например в енергетиката, машиностроенето и транспорта, както и в областта на информационните и телекомуникационните технологии, строителството, здравеопазването, земеделието, текстилната и хранително-вкусовата промишленост. Съществуват реални възможности за български фирми да бъдат подизпълнители на чешки предприятия.

 

КАРЕ

Обменяме опит в изграждането на индустриални зони

Чешките инвеститори оценяват условията за правене на бизнес в България като сравнително добри. И в тази връзка отбелязват, че страната ни разполага с потенциал за икономическо развитие, т.е. има много отрасли от икономиката, които все още не са достатъчно добре развити. Положително се оценяват и различни проекти, в това число модернизацията и развитието на инфраструктурата - както на енергийната, така и на транспортната, които очакват да бъдат реализирани. Именно по тази причина България привлича интереса на чешките инвеститори.

Те обаче посочват и някои мерки, които биха довели до подобряване на условията за правене на бизнес у нас и препоръчват да се обърне повече внимание на развитието на индустриалните зони и високотехнологични центрове. Според тях е добре да се дават повече средства за развитието на инфраструктурата на тези зони, за да могат потенциалните инвеститори, които дойдат в България, да си намират по-лесно място и да могат да започнат по-бързо своя бизнес. Когато тези неща станат факт, те ще бъдат от голяма полза  както за България, така и за чуждестранните инвеститори.

И от двете страни се отбелязва необходимостта от засилване на конкурентността на чешките и българските фирми чрез въвеждане на компоненти от "Индустрия 4.0", роботизиране, автоматизиране и диверсификация на износа.

<!--[endif]--><!--![endif]--><!--![if-->

<!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if-->

Facebook logo
Бъдете с нас и във