Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Потребителите на дървесни пелети и брикети нарастват с до 30% годишно

Количеството дървесни отпадъци, които се оползотворяват в България, е нараснало от 208 726 тона през 2014 г. на 369 399 тона през 2016 г. Тези данни бяха изнесени по време на семинар за ефективното управление на дървесните отпадъци и слънчогледовите люспи във вторник. 

Голяма част от тези отпадъци се преработват в пелети и брикети за промишлено и битово отопление, като броят на потребителите на дървесни пелети и брикети нараства с около 10-30% годишно. 

Според експертите за постигане на ресурсна ефективност и стимулиране на поетапния преход към кръгова икономика в сектора на дървообработващата и преработваща индустрия и производството на слънчогледови масла е необходимо да бъде насърчена конкурентоспособността на българските компании. Това е възможно посредством създаване на механизми за управление на дървесните отпадъци и люспите като „неотпадъци“, които отговарят на стандартите и гарантират високо ниво на защита за околната среда и човешкото здраве.

Facebook logo
Бъдете с нас и във