Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПОСТРАДАЛИТЕ ПЪТНИЦИ - ОБЕЗЩЕТЕНИ ДВОЙНО

Минималната застрахователна сума по възстановената застраховка Злополука за пътниците в обществения транспорт ще нарасне от 5 000 лв. на 10 000 лв. за всяко събитие и за всеки пътник. Това съобщи специално за в.БАНКЕРЪ директорът на Агенцята за застрахователен надзор Румен Гълъбинов. Промяната ще стане, ако правителството приеме предложенията на надзорната агенция за изменение на Наредбата за задължителното застраховане. Очаква се те да бъдат обсъдени от кабинета на следващото му заседание на 31 октомври. Тогава ще се разискват също и лимитите на Гражданска отговорност, където увеличението за неимуществени вреди е с 50%, а за имуществени - със 75 на сто. Следващата стъпка за утвърждаване на новия регламент ще направи директорът на АЗН, който със заповед ще определи премиите, съответстващи на новите минимални застрахователни суми, утвърдени от министрите. За Гражданска отговорност средното покачване на цената за различните видове моторни превозни средства е с 13.3 на сто, докато за Злополука при обществен превоз не се предвижда увеличение на премиите.Задължителната застраховка Злополука бе възстановена с приетите на 15 септември промени в Закона за застраховането. Тя бе отменена от 1 януари тази година със Закона за железопътния транспорт и заменена с Гражданска отговорност на превозвача. Според нейните клаузи, в случай на пътнотранспортно произшествие редовните пътниците в обществения транспорт получаваха покритие на нанесените им щети единствено когато е доказана вината на водача на превозното средство. При възстановената застраховка обезщетение за злополука в обществения превоз ще се заплаща независимо чия е вината (на водача или на друг участник в движението), стига пътникът да е имал билет или карта. Обезщетения се изплащат при всяко събитие (на територията на България), което не е по волята на пътника. Застраховката обхваща всички случаи, когато са пострадали пътници, независимо дали са се намирали в превозното средство, в непосредствена близост до него, преди качване или след слизане. Въпреки че лимитът по новата застраховка е увеличен двойно, не се предвижда промяна в размера на премиите. Те ще останат същите като тези, които застрахователните компании събираха досега от превозвачите по старата Гражданска отговорност. Специалистите от АЗН са стигнали до това решение след извършен актюерски анализ на представените от застрахователите данни за периода от 1999 г. до края на 2001 година. Според тях, квотата на щетимост по задължителната застраховка Злополука и честотата на събитията за последните три години са много ниски. Миналият месец представители на надзорната агенция и на застрахователите се срещнаха, за да обсъдят новите лимити и премиите по задължителните застраховки. Експертите от дружествата обаче съвсем не останаха въодушевени от нарасналите отговорности, които ще трябва да поемат, и от незначителното нарастване в премиите (доколкото има такава). В такъв случай приходите на застрахователите би трябвало да нараснат най-вече от повечето сключени договори за задължителните застраховки. С тази цел бяха повишени и санкциите за неизрядните притежатели на моторни превозни средства. Коригираните текстове на закона определят по-високи глоби за лицата, които не са сключили такива застраховки в регламентирания срок. За физически лица глобата е от 100 до 500 лв., а за юридически лица, каквито са превозвачите в обществения транспорт - с имуществена санкция от 500 до 5 000 лева. От различните видовете обществени превози най-рискови се оказват тези по въздуха, следват ги морските и плавателните съдове, въжените линии и влековете. За първата половина на тази година са предявени 33 иска по застраховка Гражданска отговорност на превозвачите, а изплатените обезщетения на пътниците в обществения транспорт възлизат на 64 671 лева. Миналата година, когато застраховката Злополука на пътниците в обществения транспорт беше задължителна, броят на предявените искове е бил 68 за цялата година. Очакванията са изплатените суми по подновената застраховка да се увеличат обаче заради повишените лимити на отговорност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във