Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПОЛОВИНАТА ОТ ФИРМИТЕ В БРАНША СА ЗАПЛАШЕНИ ОТ ФАЛИТ

Инвестиционният климат в България през последните месеци не се развива благоприятно за строителния бранш. Външни инвеститори от чист тип няма, а повечето от средствата, влагани в изграждането на обекти, са по програмите ФАР и ИСПА и изискват и кофинансиране от държавата. Липсата на пари затруднява допълнително усвояването на европейските субсидии. Дори при онези проекти, които все пак се реализират, повечето български строителни фирми не са конкурентоспособни и не могат да поемат цялото изпълнение, а най-често се задоволяват с ролята на подизпълнители. Българските инвеститори в бранша - най-вече държавата и общините, са силно ограничени откъм бюджетни средства и обикновено поставят сериозни условия за поемането на малкото на брой поръчки, което пък създава условия за корупция.За няколко години у нас се оформиха три групи строителни фирми, които си поделят пазара на строителни услуги. Най-големите, които са и най-малко на брой, имат собствен технически потенциал и постоянна работна ръка. Те водят работниците си на трудови договори и им плащат редовно здравните и социалните осигуровки. Втората група фирми имат постоянно назначена на договор работна ръка и са изрядни към държавата по отношение на осигуровките, но не разполагат със собствена техническа база. Когато поемат някаква изпълнителска дейност, те обикновено наемат необходимата им техника или привличат подизпълнители за част от работата. Третата група строителни фирми, които по неофициални данни са над 60%, на практика се състоят само от собственика или съдружниците. Те набавят техника и работници от другите две групи компании, като по този начин заделят за себе си малка част от печалбата, колкото да оцелеят още няколко месеца или година. Подобни фирми не отговарят на европейските изисквания и са застрашени от фалит при влизането на страната ни в Евросъюза. В следващите две-три години ще се засилят процесите на окрупняването на капитали и ресурси в строителния бранш и мястото на по-малките и икономически слаби структури ще бъде окончателно заето. Само сертифицирани по ИСО компании ще имат достъп до проекти с участието на европейски пари или по държавни поръчки. За останалите работата непрекъснато ще намалява и те неизбежно ще трябва да се ориентират към осъществяването на друг вид дейност. А това на практика означава, че от заетите сега около 103 хил. души в строителството у нас ще останат не повече от 40-50 хиляди.

Facebook logo
Бъдете с нас и във