Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПОЛОВИНАТА КУПУВАЧИ НА ДЪРЖАВНИ ФИРМИ МОЖЕ БИ СА НЕИЗРЯДНИ

Аксиния Славчева, изпълнителен директор на Агенцията за следприватизационен контрол, пред в. БАНКЕРЪГ-жо Славчева, имате ли вече информация колко са неизрядните купувачи на държавни активи, които трябва да плащат неустойки по приватизационните договори?- Трудно е да се каже, защото все още има неуточнени отчети за 1998-1999 година. Практиката е такава, че ние пускаме писма, в които съобщаваме на купувачите, че са им начислени санкции, и чак тогава те си правят труда да ни изпращат документи за изпълнение на програмите си. Те дават доказателства за извършени инвестиции и част от неустойката отпада. По тази причина все още има неизчистени неща за 1998-1999 г., а в момента приключват отчетите за 2000 година. За 2001 г. проверките въобще не са започнали. Може би ще се окаже, че купувачите на близо половината от общо 6000 приватизирани дружества не изпълняват задълженията си. Вицепремиерът Николай Василев се обяви срещу прибързаното разваляне на приватизационни сделки, защото държавата ще трябва да връща получените пари. В какви случаи ще прибягвате към тази мярка?- Проблемът не е само в това, че трябва да се връщат парите на купувачите. Сделките, които са предложени от прокуратурата за разтрогване, като например тази за Винпром-Дамяница, са натоварени с редица допълнителни условия. Винпромът е продаден за 3 млн. щ. долара. След като купувачът е изплатил първата вноска, е подписано допълнително споразумение, с което цената по договора е намалена на 1.5 млн. щ. долара. Разрешено е и вноските да се погасяват с непарични платежни средства. Трябва да се подчертае, че към този момент законът Лучников не е уреждал този въпрос. Освен това дружеството е увеличило капитала си на два пъти, като при второто увеличение като акционери са привлечени ЕБВР и ЕСМ холдингс. Става така, че РМД-то, което е купило мажоритарния пакет от Винпром-Дамяница, вече притежава само 5 процента. Какво би станало, ако ние развалим сделката? Държавата трябва да върне 1.5 млн. щ. долара, и то в брой, а не както е платено преди това - в хартийки. Срещу това ще получим 5% от капитала на предприятието, с които очевидно въобще не можем да го контролираме. Горе-долу същата е схемата и при други дружества. Вземането на решение за разваляне на сделките вече не може да се гледа като възстановяване на първоначалното състояние на дадено предприятие, защото това не може да стане. Имало е друг вариант - да се обезсилят решенията на общите събрания за увеличение на капитала, но е трябвало те да бъдат обжалвани в 14-дневен срок, а това не е направено. Прокуратурата много напористо говори за разваляне, но не коментира какво ще стане по-нататък. А искано ли е обявяване в несъстоятелност на купувачи, които не си плащат неустойките?- Има подадени молби до съдилищата, но там нещата вървят бавно и трябва да се чака дълго време, докато излезе окончателното решение. Това може да стане, когато е доказано, че има ефект от развалянето на сделката и от смяна на собствениците. Например, ако сме намерили друг купувач, който наистина е стратегически инвеститор и на когото да се прехвърлят акциите от първоначалния купувач. Такъв интерес към две-три фирми има, но все още не са реализирани сделки. Мисля, че това е по-успешният начин за прехвърляне на собствеността.

Facebook logo
Бъдете с нас и във