Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПОЛОВИН МИЛИАРД НИ ОСТАВАТ ПО САПАРД

Неусвоените средства по програма САПАРД са 503 млн. лв. - те представляват почти половината от сумата, договорена с Европейския съюз за целия период на действие на програмата. Това стана ясно от направените анализи на седмото редовно заседание на Комитета за наблюдение на програмата САПАРД, проведено през тази седмица в София. Досега са одобрени 1214 проекта на обща инвестиционна стойност 1.013 млрд. лева. За тях е договорена субсидия в размер на 488 млн. лв, или 49% от общия финансов ресурс (991 млн. лв.), който трябва да получим до 2006 година. Напълно реализирани са 587 проекта,или 48% от общия брой на одобрените. От тях на земеделските стопани са били изплатени субсидии на стойност 153.3 млн. лева.Междувременно Държавният фонд Земеделие съобщи, че от четвъртък (1 юли) временно е спрял да приема документи за инвестиции в земеделски стопанства, които отглеждат зърнени и маслодайни култури. Подадените до тази дата проекти ще бъдат разгледани, уточниха от фонда. Комитетът за наблюдение на програма САПАРД е взел това решение по настояване на Европейската комисия. Тя смята, че мярката вече е изиграла своята роля, поне като се има предвид големият брой на одобрените проекти - 524 на обща стойност 219.8 млн. лева. Размерът на субсидията по тях е 106.2 млн. лева. Мнението на еврокомисарите е, че усилията трябва да бъдат насочени към по-чувствителните за ЕС сектори Мляко и Месо. Предприятията, които са получили първа категория от Държавната ветеринаро-санитарна комисия (ДВСК), също няма да получават финансиране по програма САПАРД, тъй като те са изпълнили изискванията на Европейската комисия. Намалява се максималният размер на инвестициите, които ще могат да се правят в предприятията за преработка на селскостопанска продукция. Агенция САПАРД временно беше спряла приемането на проекти за преработка и маркетинг на селскостопанска продукция поради изчерпването на средствата по тази мярка. Тази седмица обаче стана ясно, че по нея са предвидени нови 105 млн. лв., които се прехвърлят от по-непопулярни мерки. Така че разглеждането на проекта ще бъде възобновено от началото на септември.Комисията по наблюдение направи ревизия и на списъка на общините и планинските населени места, за които се допускат инвестиции в сектор Селски туризъм. От него са извадени Несебър, Созопол, Приморско, Сандански, Поморие, Банско и др.

Facebook logo
Бъдете с нас и във