Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПОЛИМЕРИ НЕ Е ЗА ПРОДАН

Да сте ме видели някога нещо да продавам?, попита Николай Банев в отговор на въпроса на в. БАНКЕРЪ дали се водят конкретни преговори за продажбата на девненското предприятие Полимери. Всъщност и да е искал, Банев не е имал голяма възможност да продава, тъй като повечето от предприятията, които контролираният от него бивш приватизационен фонд АКБ Форес (сега АКБ Корпорация) придоби по време на масовата приватизация, отдавна са в ръцете на синдици. Няма да продам Полимери, заяви Николай Банев, но добави, че той все пак не решава еднолично. Впрочем продажбата фигурира като точка в дневния ред на извънредното общо събрание на АКБ Корпорация, насрочено за 30 септември. Според публикуваната обява на него ще бъде предложено да се овласти съветът на директорите да продаде дела от 60.51% на корпорацията в Полимери при цени и условия, каквито бордът прецени. В случай че липсва кворум, общото събрание ще се проведе на 17 октомври. Възниква въпросът, защо след като Николай Банев няма намерения да продава, съветът на директорите на АКБ Корпорация свиква извънредно общо събрание с подобен дневен ред. Към края на миналата година индивидуални акционери са държали 77% от капитала на АКБ Корпорация, а останалите акции са били в портфейла на свързани с нея дружества. Съветът на директорите на корпорацията се състои от трима членове - Павел Хайтов, който е независим (несвързан с дружеството), Анна Главинова - представител на Форест Грийн 2003 АД, и Сотир Илиев - представител на АКБ Актив АД. Николай Банев присъства в управлението и на двете дружества. Така че, докато спекулантите на борсата залагат ще се продава ли Полимери или не, изходът от събранието на мажоритарния собственик на девненския завод като че ли е предрешен. Макар да не е ясно дали ще има сделка, новината за общото събрание взриви пазара. Цената на акциите на Полимери стръмно се заизкачва нагоре с надеждата, че дружеството най-сетне ще попадне в ръцете на сериозен инвеститор и че той ще отправи търгово предложение. Само през последната седмица книжата на дружеството поскъпнаха с 36.12%, като в момента се търгуват на цена от 5.10 лева. През последните месеци неговата ликвидност значително се повиши и то дори попадна в борсовия индекс BG 40. Слуховете за продажбата на предприятието в Девня обикалят фондовия пазар повече от година. Един от спряганите купувачи е Лукойл България. Николай Банев обясни, че преговори с тази компания наистина се водят, но не за продажба, а за създаването на джойнтвенчър. Според плановете за него на територията на Полимери ще бъде изградена рафинерия - проект, който е част от инвестиционна програма на стойност 80 млн. евро. Представители на Лукойл обаче не бяха открити за коментар до редакционното приключване на броя. Полимери е най-голямото предприятие в структурата на АКБ Корпорация. Тя се сдоби с част от него по време на масовата приватизация през 1996 година. Две години по-късно АКБ купи още 24% от девненското дружество за близо 13 млн. долара и така оформи сегашния си дял от над 60 на сто. Предприятието Полимери успя да изпрати първото шестмесечие на тази година с печалба от 4.07 млн. лв., като за същия период на 2004-а то е реализирало загуба от 273 хил. лева. Приходите от продажби на дружеството са се увеличили от 9.27 млн. на 17.92 млн. лева. Разходите му също са нараснали, но значително по-малко - от 10.07 млн. на 15.46 млн. лева. Дългосрочните му задължения пък са 7.6 млн. лева. Основният капитал на Полимери е в размер на 5.3 млн. лв., докато собственият му достига до 59.9 млн. лева. Полимери е единственият производител в страната на химически продукти, базирани на хлоралкална електролиза (натриева основа, хлор, солна киселина и други) - поливинхлорид, драйбленд, гранулат и латекс и други. АКБ Корпорация държи контрола над девненското предприятие (60.51 процента). Българската холдингова компания пряко и чрез свързани лица притежава 23.06%, а останалите акции са в ръцете на дребни акционери.

Facebook logo
Бъдете с нас и във