Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПОК ДОВЕРИЕ АД РАБОТИ НА ПЕЧАЛБА

Пенсионноосигурителна компания Доверие АД отчете печалба за 2004 г. в размер на 1.618 млн. лева.Натрупаният резерв за изминалата година пък е 825 хил. лв., сподели на специална пресконференция във вторник (8 март) Даниела Петкова, главен изпълнителен директор на компанията. Независимо от конкурентния натиск, който се появи след предоставянето на възможността за прехвърляне от един фонд в друг, компанията се радва на устойчиво нарастване на броя на осигурените лица в пенсионните фондове - с 4.22 процента. През 2003 г. техният брой е бил 1 081 332, а през 2004 г. нараства на 1 126 972 клиенти.Обемът на управляваните от ПОК Доверие активи към края на изминалата 2004 г. е нараснал с 61.26 процента. И докато през 2003-а те са били на стойност 162 039 000 лв., то в края на миналата година са достигнали 261 300 000 лева.Според данните на компанията през 2004 г. е отбелязан и ръст на постъпилите вноски с 38.14% и е реализиран доход от 30 215 007лв., докато през 2003 г. той е бил 12 677 575 лв. - нарастване със 138.33 процента. Наблюдава се и нарастване на доходността (в проценти) и в трите фонда, като в универсалния пенсионнен фонд от 11.97% през 2003 г. е нараснала на 13.69% за 2004г., в професионалния пенсионен фонд от 12.54% през 2003 г. доходността е достигнала 14.12%, а в допълнителния пенсионнен фонд се наблюдава увеличение от 12.08% през 2003 г. на 14.36% за 2004 година.Наскоро навършилата десет години от своето създаване ПОК ДовериеАД бележи значителен напредък в своето развитие, след като осъществи необходимите структурни, кадрови и технологични промени и се превърна в една модерна и стабилна финансова институция, която е насочена към клиента и неговите потребности. Доказателство за това е и новата услуга на дружеството, която предоставя възможност на клиента да провери състоянието на индивидуалната си осигурителна партида чрез изпращане на кратко съобщение (SMS) до информационната система на ПОК ДовериеАД.Очакванията на компанията са, че през 2005 г. ще бъдат извършени промени в Кодекса за социалното осигуряване, които да доведат до регулиране на инвестиционния режим на пенсионните фондове, както и до възможности за формиране на портфейли с различен риск и доходност. Надяваме се на либерализиране на режима, особено в областта на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, заяви Даниела Петкова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във