Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПО-СМЕЛИ ИНВЕСТИЦИИ - ПО-БОГАТИ ПЕНСИОНЕРИ

Днес се навършват десет години от старта на допълнителното пенсионно осигуряване - обяви Бисер Петков - заместник-председател на Комисията за финансов надзор (КФН), на състоялата се на 15 април кръгла маса по темата. Дискусията беше продължение на Инвестиционния форум Проекти и финансиране. Обсъжданията се концентрираха върху новите инвестиционни предизвикателства пред пенсионното осигуряване. В дебата участваха представители на сродни институции от пенсионноосигурителния бранш от Полша, Хърватска, Унгария, Украйна, Македония. На срещата бяха поканени двама международни консултанти от Американската агенция за международно развитие - полякът Павел Пелц и унгарецът Тибор Парницки. Полша е държава, в която реформата в пенсионното осигуряване е по-напреднала, но независимо от това там не е разрешено инвестирането на средствата на пенсионните фондове в недвижимо имущество. И в Полша, и в Унгария инвестициите в държавни ценни книжа преобладават. От активите на полските пенсионноосигурителни компании 60-70% се инвестират в ДЦК, 30% - в акции, 10% - в акции, които не се търгуват публично, а инвестициите в корпоративни ценни книжа и ипотечни облигации са силно ограничени, обясниха експертите. Унгарската практика при инвестирането на средствата на пенсионните фондове е доста по-либерална, но въпреки това инвестициите в акции са под 10% от активите на фондовете.Дискутирани бяха също синхронът в развитието на капиталовия с пенсионноосигурителния пазар, проблемите при въвеждане на нови инвестиционни инструменти, ролята на държавния надзор в процеса на пенсионното осигуряване, проблемите при провеждането на пенсионната реформа в страните от бившия източен блок.

Facebook logo
Бъдете с нас и във