Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПО СЛЕДИТЕ НА МОДЕРНОТО РОБСТВО

АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ ВЕЧЕ ПРОДАВА ЗАСТРАХОВКИ С ХАЗАРТЕН ЕЛЕМЕНТАлианц България Живот пуска на пазара от 1 октомври застраховка Животсъс срок 10-30 години, обвързана с инвестиционен фонд в чужбина. Компанията получи наскоро разрешение от КФН за инвестиции в чужбина. Фондът ще влага свободните средства по дългосрочните застраховки в различни финансови инструменти. Ако клиентът е с по-хазартен нрав и желае да завърти парите си в акции, фондът разполага с възможност да ги инвестира в около 100-200 компании, които се търгуват на европейските борси. До момента на българския пазар аналогичен продукт продава ЖЗК Орел.В самото начало ще предложим на клиентите си три различни портфейла (фонда) - обяснява Пламен Ялъмов, изпълнителен директор на Алианц България живот. - В сферата на застраховките, обвързани с инвестиционен фонд, има три основни стратегии за влагане на средствата. Първата е агресивна покупка (от фонда) само на акции на големи компании. По принцип най-печеливши са фондовете, които инвестират средствата в корпоративни книжа. Понякога доходността там е от 30 до 50% годишно, а средната печалба за десетгодишен период е 15 на сто. Затова пък те са най-рискови, защото цените на акциите могат да падат много ниско. Но, който не рискува, той не печели. Вторият тип е балансираната стратегия, която е комбинация от първата и третата стратегии. В случая между 20 и 40% от парите се влагат в акции, а останалите - в облигации и ценни книжа.Третата стратегия е предназначена за по-предпазливите клиенти: техните средства се инвестират в ДЦК и в облигации, емитирани от различни правителства. Най-сигурни са фондовете, инвестиращи в ДЦК, където доходността е около 3 до 5 процента. Затова третият тип фонд ще предложи на клиентите ни да вложи парите им в облигации ( или ДЦК) в различни държави - например в Италия, Франция, Германия, Русия, като по този начин отново се повишава защитата им. Зад тези ценни книжа обикновено стоят правителствата на западноевропейските и на част от източноевропейските държави. Фондовете са на Allianz Dresdner Asset Management (ADAM) и са в евро.Що е то модерно робство?Така определя американският поет Ездра Паунд днешната схема на световно лихварство, но изразът чудесно може да важи и за евентуалната съдба на човек, доброволно вложил спестяванията си в инвестиционни фондове и очакващ печалби... или загуби. Защото всеки клиент на такъв фонд сам понася загубите от евентуалните неуспешни сделки. Въпреки че по правило професионалният мениджър обикновено инвестира в акции на компании като Кока-Кола, Моторола, Майкрософт около 2-3% от средствата на фонда и не повече от 1% - в по-малко известни компании. Във всеки момент той може да продаде акциите в дадена компания и да купи акции в друга. Рискът обаче е за сметка на застрахования, защото той сам избира фонда си. Застраховките Живот през инвестиционен фонд в професионалните среди се наричат инвестиционни. При тях клиентът от самото начало е информиран колко дяла ( единици) купува от съответния фонд, колко дяла му се заделят за инвестиционната част на застраховката, както и за рисковата част. Първоначално стойностите на дяловете (т.е. на 1 октомври тази година) са еднакви в трите фонда и струват по 10 евро. Те ще се променят един път седмично , като всеки застрахован ще получава информация за това в сайта на Алианц България. По-късно цената им ще започне да се различава - в зависимост от това в кой от фондовете са направени инвестициите (т.е. по-рисков или по-консервативен).При основния продукт на застраховките Живот с инвестиционен фонд на Алианц България живот се покрива само рискът Смърт. Рисковата част на тази застраховка процентно е по-малка от инвестиционната й част и е подходяща за хазартни хора, подвластни на модерното робство. Към основния продукт има и допълнителни застраховки, осигуряващи по-голяма застрахователна защита за хората, които са привърженици на чистото застраховане. Покритията са: смърт от злополука, трайна загуба на трудоспособност и временна загуба на трудоспособност вследствие на злополука; трайна загуба на трудоспособност 30% ( или по-висок процент), при която застрахованият спира да плаща премии; болничен престой от злополука и разходи за лекарства. Когато човек си купи целия пакет - ползва 10% отстъпка, а при половин пакет - 5% от цената на застраховките.Минималната застрахователна сума ( т.е. тази, която се изплаща при смърт) е 10 хил. евро, а таван нагоре няма. Застрахователят поема ангажимент към застрахования да изплати задължително обезщетението при евентуално настъпване на събитие. Рисковата част не е отделена от инвестиционната. Затова при смърт компанията ще изплати на наследниците на застрахования максималната сума, която представлява разликата между двете стойности - договорената застрахователна сума и стойността на дяловете, натрупани във фондовете. С други думи, ако смъртта настъпи още през първата година, когато все още не е реализирана доходност от инвестициите, застрахователят ще изплати обезщетение равно на застрахователната сума - 10 хил. евро. Ако обаче застрахованият почине след пет-шест години и поради благоприятно развитие на фондовия пазар стойността на вложенията му е нараснала от 10 хил. на 11 хил. евро, наследниците му ще получат тази нараснала инвестиция. Премиите по тези застраховки могат да се плащат един път годишно или еднократно за целия период. Минималните годишни вноски са 240 евро. Ако вноските за целия десетгодишен период се изплатят еднократно - минималната премия е 1000 евро. Съществува и т.нар. извънредна премия. Тя се плаща еднократно в края на годината и директно се насочва в инвестиционната част за купуване на допълнителни дялове.Историята на застраховките с инвестиционен фондИнвестиционните застраховки се появяват във Великобритания преди около 30 години и в момента са много популярни в Западна Европа поради голямата образованост на масовия инвеститор там. В Източна Европа през последните пет-шест години застраховките се продават много успешно в Румъния, Полша , Унгария, Чехия и Словакия. Историческото развитие показва, че при по-дълъг период ( т.е. над десет години) във всички случаи се реализира положителна доходност - твърди П. Ялъмов. По тази причина компанията ще предлага този тип застраховки Живот с продължителност от десет до трийсет години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във