Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПО-МАЛЪК ДАНЪК ЗА ЗАСТРАХОВАНИ И ДОБРОВОЛНО ОСИГУРЕНИ

През 2005 г. гражданите ще могат да ползват данъчни облекчения, ако правят вноски за доброволно пенсионно осигуряване, доброволно осигуряване за безработица и за доброволно здравно осигуряване. Със същата привилегия ще се ползват и премиите по застраховките Живот и рента и Живот, сключена за срок поне десет години. Направените през годината вноски по тях ще могат да се приспадат от данъчната основа, но не повече от 10% от подлежащия на облагане доход. Това се предвижда в последната редакция на измененията в Закона за облагане на доходите на физическите лица (ЗОДФЛ), които парламентът прие на 16 ноември. От следващата година гражданите ще плащат 16% данък върху натрупаните средства по партидата си в пенсионна, здравноосигурителна или застрахователна компания, ако ги изтеглят преди изтичането на падежа. В момента налогът е 20 процента. Ако обаче гражданинът изчака падежа, предвиден в съответния договор, той ще плати на хазната 12% върху получените от него средства. Сега тази ставка е 15 процента. Гражданите ще усетят ефекта от семейното подоходно облагане едва през 2006 г., въпреки че то ще бъде въведено още от 1 януари 2005 г., решиха още депутатите. Причината е в специфичния начин за ползване на екстрите по него. Разпоредбата в закона предвижда от общия размер на годишната облагаема сума на единия от родителите да се приспадат 360 лв., ако в семейството има едно дете, 780 лв., ако са две, и 1140 за три и повече деца. Това означава, че сумите няма да се приспадат всеки месец, а само веднъж годишно. Принципът, който се въвежда от 2005 г., според заместник-министъра на финансите Стамен Тасев се прилага в повечето европейски страни. Той предполага след приключване на 2005 г. в данъчната си декларация единият от родителите да намали облагаемия си доход с определената в закона сума.

Facebook logo
Бъдете с нас и във