Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПО-МАЛКИ ДАНЪЦИ ЗА ГРИЖОВНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Данъчни облекчения за работодатели, които се грижат за служителите си, предвиждат подготвяните промени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Засега те все още се обсъждат в работна група в Министерството на труда и социалната политика, но експертите очакват до края на месеца да бъдат внесени в Министерския съвет. Според изпълнителния директор на Главната инспекция по труда Тотю Младенов, данъчните облекчения за въпросните работодатели могат да достигнат до 50% от дължимия налог. Тази преференция трябва да залегне и в Закона за корпоративното подоходно облагане, чиито корекции бяха разгледани на второ четене в Комисията по бюджет и финанси към парламента. Другите изменения в социалния закон са свързани с налагането на още по-строг контрол върху службите по трудова медицина, които в повечето случаи функционират формално. Те се регистрират в Министерството на здравеопазването и в момента броят им е 494. Задължението им е да наблюдават здравословното състояние на работниците и да анализират влиянието на извършваната от тях дейност върху него. Предлага се при констатирането на по-сериозни нарушения ХЕИ и Главна инспекция по труда да имат правото да заличават регистрацията на тези служби. Освен това се предвижда застраховката Живот да стане задължителна за всички заети на рискови работни места. Сега работодателите са длъжни да застраховат за своя сметка тези служители единствено срещу професионално заболяване и трудова злополука. Междувременно Главната инспекция по труда предприе проверки, за да установи доколко предприятията спазват изискванията на влезлия в сила от 1 януари 2004 г. Закон за безопасни условия на труд. Поредната кампания започна на 7 юни и ще продължи до 25 юни. Инспекторите ще посетят 270 дружества за производство на пластмасови изделия и 72 - на продукти от каучук. Проверката им не е случайна: тъй като 40% от травмите в химическия отрасъл стават именно в тези предприятия. Работниците в бранша са подложени и на вреден шум (42%), прекалено високи температури (29%) и въздействие на токсични вещества (22 процента). Първата подобна национална кампания бе от 26 януари до 27 февруари, също в химическата индустрия и резултатите от нея не бяха много обнадеждаващи. Установено бе, че независимо от изискванията на чл.16 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд само в малко повече от половината проверени предприятия е била направена оценка на професионалния риск и програма за неговото преодоляване. Все пак нарушенията при осигуряване на лични предпазни средства и специално работно облекло са намалели от 42% през миналата година до 23% сега. Инспекцията е била принудена да спре от експлоатация десет машини и е направила 610 задължителни за изпълнение предписания. Административно-наказателна отговорност е потърсена от десет работодатели, двама длъжностни лица и двама работници. Установено е, че за да се поднови техниката и технологиите в отрасъла, които са на средна възраст 25-30 години и не отговарят напълно на безопасните условия на труд, са необходими около 3-4 млрд. лева. Най-близо до законовите изисквания са някои от големите химични предприятия като Приста Ойл, Солвей-Соди и Неохим. Сериозни нарушения обаче са установени в Агрополихим АД, Калцик АД - Асеновград и Полимери АД -Девня. Между 13 и 27 април пък бяха инспектирани 344 предприятия за преработка на мляко и производство на млечни продукти, в които работят 7683 души. В тях са установени общо 3222 нарушения, от които 86% са свързани с осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд, а 14% - с трудовите правоотношения. Още в хода на проверката Главна инспекция по труда е извадила от работа 44 машини и съоръжения и са дадени 3116 задължителни за изпълнение предписания. Наказателна отговорност е потърсена от 170 работодатели и длъжностни лица. Интересното е, че добра практика при спазване на трудовото законодателство е констатирана в 37 предприятия. Сред тях са и малки фирми като Мадант ЕООД, Шабанов ЕТ, Матев - Млекопродукт и други. Което показва, че проблемите не опират единствено до финансови средства, а и до желание.

Facebook logo
Бъдете с нас и във