Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПО БРОЙ ЗАДЪРЖАНИ КОРАБИ ВЛИЗАМЕ В СИВИЯ СПИСЪК НА ЕС

ПО БРОЙ ЗАДЪРЖАНИ КОРАБИ ВЛИЗАМЕ В СИВИЯ СПИСЪК НА ЕС Красимира Мартинова, заместник министър на транспорта и съобщенията, пред вестник БАНКЕРЪГ-жо Мартинова, информациите за включването на български кораби в разни черни списъци са повече от противоречиви. В края на миналата година Министерството на транспорта официално обяви, че в списъка на Европейския съюз няма наши съдове. Но в чуждестранн медии цитират черни списъци, в които фигурират и имена на наши кораби. Каква е истината? - Отново искам да заявя, че в черния списък на ЕС няма кораби, плаващи под български флаг. В него поименно са изброени 66 плавателни съда на различни държави, на които не е разрешен достъп до пристанища на страни членки на Европейския съюз. Има още един списък, който се изготвя от Еврокомисията и се актуализира на всеки шест месеца. В него се включват кораби, които са нарушили правилата за безопасност на съответното пристанище (популярни с термина порт стейт контрол). Критериите са подробно изброени в специална директива на ЕС (тъй наречените правила Ерика, станали популярни след инцидента с едноименния танкер през декември 1999 година). За съжаление обаче във втория списък има наши кораби. Обективните причини те да попаднат в тях често са свързани с преклонната възраст на флота ни. Или пък например корабите (съответно и екипажите) представляват висок или особено висок риск за морската безопасност. Понякога за нарушенията има и чисто субективни причини, свързани с дисциплината на моряците или на командния състав. В друг случай просто не са били актуализирани навигационни карти. През 2002 г. задържаните по някаква причина български кораби са 9.1 на сто от всички нередовни съдове. А това е значително по-малко в сравнение с 2001 година. България е по-добре в това отношение от страни като Турция и Румъния например. Една от мерките, които нашият екип успя да наложи, е засилването на вътрешните санкции по спазване на дисциплината от екипажите (наказанията се налагат по сега действащия Кодекс на труда). Постепенно налагаме и стриктен контрол по спазването на всички евроизисквания. Затова очакваме да излезем и от този черен списък.Според наши експерти реалното място на корабите ни е по-скоро в т.нар. сив списък, където условията са доста по-благоприятни. Вписаните в него отговарят в по-голяма степен на критериите за морска безопасност. Смятам обаче, че в момента сами се очерняме повече от необходимото. Което в никакъв случай не е добре нито за страната ни, нито за корабите с български флаг.Какво е състоянието на корабите ни в момента и кога търговският ни флот ще бъде обновен в съответствие с изискванията на ЕС? - Българските кораби са доста стари. Има решение на министър Пламен Петров плавателните съдове на преклонна възраст да бъдат продадени. До дни БМФ ще се сдобие с два съвсем нови кораба: един 42 000-тонен и по-малък 20 000-тонен. Те скоро ще излязат от дока на Варненската корабостроителница. За да се подмлади търговският ни флот, смятаме да купим три или четири 10 000-12 000-тонни кораби втора ръка.Каква е цената на един нов кораб? - Офертите са различни. Все пак това е въпрос на търговска сделка. В момента се обсъждат промените в Закона за приватизация и следприватизационен контрол и поименните списъци за раздържавяване. Каква ще е съдбата на Параходство Български морски флот и Българско речно плаване?- Това е важен въпрос. Трябва да подчертая, че решението в кой списък ще попаднат и дали да се приватизират, или не е политическо. Тук може да вземе отношение и Агенцията за приватизация. Според мен, приходите, които едно търговско дружество от рода на БМФ и БРП носи на държавата, постъпват главно от данъците, а това не е пряко свързано със собствеността. В този смисъл важно е търговското дружество да носи приходи, независимо дали е частно, или държавно.Не обмисляте ли възможността България да приложи опита на Либерия в корабоплаването. Известно е, че множество чуждестранни кораби плават под либерийски флаг срещу предлагани данъчни облекчения?- Либерийският флаг е нещо като удобен флаг. Не смятам, че би трябвало самоцелно да превърнем България в държава с удобен флаг, така че да идват повече данъчни приходи. Това е плюс, но има и минуси. Ние трябва да следваме наш национален път на развитие. А той е по посока на синхронизация на законодателството ни с изискванията на ЕС. За нас пример или аналог могат да бъдат развитите морски европейски страни.Защо решат на скрап българските кораби в далечните пристанища на Индия и Индонезия, а не във Варненската корабостроителница например?- Решението е чисто икономическо. Избират се корабостроителниците, които предлагат най-изгодни условия и най-ниски цени. И които разполагат с необходимата техника.Има ли българска фирма посредник при извършване на процедурата?- Това е чисто търговски въпрос. Отговорът може да даде БМФ. Докъде стигна идеята на министър Пламен Петров от края на 2002 г. БМФ да емитира облигации на стойност 75 млн. щ. долара? Какво е становището на финансовото министерство?- Издаването на облигационни емисии не се прилага достатъчно на практика. Без съмнение това е начин едно акционерно дружество да привлече финансови средства. Съществуват и други способи за увеличаване на капитала, но като че ли емитирането на облигации е един от най-ефективните. Той всъщност представлява сключване на договор за публичен заем, а самата облигация е инвестиционна ценна книга. Но тази идея по отношение на флота все е още в зародиш и не бих могла да се ангажирам с конкретен отговор. Кога ще стане възможно отдаването на българските пристанища на концесия?- Министерството на транспорта вече разработи законопроект за изменение и допълнение на действащия Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища, на базата на който ще е възможно концесионирането на пристанищата. Документът е внесен в деловодството на Народното събрание. Надявам се промените да бъдат приети още в началото на годината. Задължителна стъпка преди реалния процес обаче са анализите - правни, екологични, икономически и социални. Ние ще се опитаме да ускорим концесионирането. Затова започнахме да събираме оферти за извършване на задължителните анализи. Започнахме и процедурата по избор на консултанти, така че веднага след приемането на закона да открием и първите процедури за отдаване на концесии.Колко български кораби и моряци в момента плават под чужд флаг?- Хиляди наши моряци плават на чужди кораби. Тук искам да вмъкна една скоба - че морското ни образование се цени високо по света. По искане на банките кредиторки в момента БМФ се опитва да възвърне под български флаг 24 български кораба. За това ще ни помагат и поправките в Кодекса на търговското корабоплаване, приети през декември 2002 година. С тях се въвежда така нареченият втори регистър, известен в морските среди като норвежки. Какво е състоянието на речния ни флот и наистина ли се обмисля въвеждане на такси за плаване по река Дунав?- На 27 януари ще се проведе съвещание на подготвителния комитет, който ще изработи документацията, идеите и визията за промените на Белградската конвенция за корабоплаване от 1948 година. Твърде рано е да коментираме нещо, което тепърва започва да се обсъжда от експерти на дунавските държави. Целта на това съвещание, както впрочем и на следващите обсъждания на конвенцията, е да се уеднаквят правилата за плаване по реките Рейн и Майн с тези по Дунав. Това е наложително. Не е тайна, че в последните години корабоплаването по Дунав беше сериозно затруднено. Искам да отбележа обаче, че въпреки това през отишлата си година БРП има чувствително по-добри икономически резултати в сравнение с 2001-ва. Към ноември миналата година БРП е превозило 660 хил. тона товари срещу 333 хил. тона през ноември 2001 г., т.е. двойно повече. Важното е да се отбележи, че това увеличение е извършено при строги икономии на гориво. Русенското пристанище постигна рекордни за последните десет години резултати. През 2001 г. товарите в пристанище Балчик са около 20 хил. тона товари, а през 2002 г. - 200 хил. тона. Ще открехнете ли завесата около имената на 14-те фирми - кандидати за съвместна дейност с Варненската корабостроителница? - Не бих се ангажирала, а и решение все още няма.

Facebook logo
Бъдете с нас и във