Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПЛОВДИВСКИЯТ КМЕТ ОТНОВО ВЛЕЗЕ В РОЛЯТА НА БРОКЕР

Nemo dat quod non habet. (Не можеш да дадеш това, което не притежаваш.)Принцип от римското правоГафовете на община Пловдив с продажбата на имоти, които са публична държавна собственост, следват един след друг като в сапунен сериал. Още не е затихнал шумът около разкритията за сделките с Античния форум и раннохристиянската базилика, а градската администрация е на път да се окаже в центъра и на друга, не по-малко скандална продажба - на терен в район Южен, придобит от Билла Недвижимости ЕООД за 1.078 млн. лева. Тя удивително напомня на споменатите два случая, с тази разлика, че парцелът вече е оползотворен от инвеститора - на него е построен вторият хипермаркет на веригата в Града на тепетата. Няма да сгрешим, ако кажем, че сключената преди две години сделка излиза на бял свят по инициатива на главния прокурор Никола Филчев, който с писмо от 17 август е разпоредил на Пловдивската окръжна прокуратура да изпрати незабавно справка запричините за нерешаване на преписка 2452от 2002-ра. Тя е образувана тогава по повод на редица жалби и последвали проверки след решението от 19 септември 2002 г. на Пловдивския общински съвет да одобри продажбата на 12 дка земя на Билла Недвижимости ЕООД. В това нямаше да има нищо лошо, ако теренът бе частна общинска собственост, а не предназначен за булевард. Самият имот, предназначен за обществена дейност и търговия, е създаден само месец по-рано - на 31 юли 2002 г., със заповеди с номера 1321 и 1322 на заместник-кмета, арх. Румен Русев (същият, който парцелира като празни дворни места частна общинска собственост и терените под форума и базиликата). По-късно разследващите органи ще отбележат в преписката си, че двете заповеди влизат в противоречие с Общия устройствен план на Пловдив, одобрен с разпореждане № 317 на Министерския съвет от 12 август 1968 година. Според него през този имот в бъдеще трябва да преминава булевард с по три платна в двете посоки - т. нар. Южна тангента, който да поеме част от натоварения трафик около Сточна и Централна гара в града. В докладните на проверяващите изрично е посочено, че съгласно действащия Закон за устройство на територията и предшестващия го Закон за териториално и селищно устройство и правилниците за тяхното прилагане подробните устройствени планове не могат да променят общите планове. Изменението им е единствено в компетенциите на органа, който ги одобрява, т.е. на Министерския съвет.По-интересното в случая е, че с този акт на общинската администрация е отреден и втори имот, който великодушно е предоставен на частното транспортно дружество Хеброс бус за изграждане на нова автогара. На това му се вика соломоновско решение следпроточилите се четири години съдебни спорове между общината и фирмата. Началото им поставя заповед № ПР-22-Б от 16 юли 1998 г., с която тогавашният транспортен министър Вилхелм Краус открива процедура за приватизация на 80% от капитала на Хеброс бус ЕООД, в който е включен и спорният терен. Този министерски акт разпалва страстите и на общината, и на транспортното дружество, които без каквито и да било основания претендират, че са собственици на парчето земя. В крайна сметка на 15 февруари 2002 г. Пловдивският районен съд прекратява заведените дела с мотива, че и двете страни не са представили достатъчно убедителни доказателства за правосубектност и не са посочили основанията за придобиване на правото на собственост. На свой ред кметът д-р Иван Чомаков и управителят на Хеброс бус ООД Веселин Дошков решават да заровят томахавката и преценяват, че ако сключат споразумение и разделят спорния терен от 35 дка, хем вълкът ще е сит, хем агнето цяло. Не сме подписвали споразумение. На една среща с кмета просто се договорихме - изясни пред в. БАНКЕРЪ Дошков. - Преди владеехме 16 дка, а сега притежаваме нотариален акт за близо 12 дка, тъй като малка част беше отчуждена за нова улица.Според извършващите проверка на случая това споразумение представлява неофициален, нищожен и криминален акт, тъй като и двете страни не притежават документ, който да доказва, че са собственици на терена. А ако приемем, че той е общинска собственост, то не е ясно на какво основание пловдивският кмет се е разпоредил с 12 дка от него, предоставяйки ги на частното Хеброс бус без одобрението на Общинския съвет.Според запазените документи в Държавен архив - Пловдив, в областната администрация и в Министерството на транспорта, парцелът от 35 дка, върху който сега мирно съжителстват хипермаркетът Билла и новата пловдивска автогара Родопи, е принадлежал някога на прочутата фамилия КудоглуПреди 70 години той е бил дарен на тогавашния пловдивски Градски съвет от фондация Кудоглу за построяването на противобясна станция. По думите на бившия кмет на район Южен Александър Долев това е една от причините да се смята, че имотът е общинска собственост, въпреки че в Държавния архив не е открит актът за дарение. Долев обаче забравя, че общините в никакъв случай не са правоприемници на някогашните градски народни съвети, тъй като те са били органите, осъществявали държавната политика на местно ниво. През 1948 г. (с решение № 900 на Бургаската комисия) имотът е бил отчужден от една от наследниците на рода - Екатерина Кудоглу, в полза на държавата, съгласно Закона за отчуждаване на едрата градска собственост. В началото на 1979 г. теренът е бил предоставен от ГНС-Пловдив на Автокомбинат - Пловдив за временно ползване, тъй като според действащия тогава (а и сега) Общ устройствен план на града от 1968 г. през него ще преминава Южната тангента. По тази причина и транспортното дружество изгражда временна постройка на автогара Родопи, която е необходимо да поеме част от натоварения трафик на съседната автогара Юг. Голямата бъркотия идва от факта, че до 1996-1997 г. за парцела не е имало никакъв акт за собственост. Очакванията са били, че той рано или късно ще бъде отчужден за инфраструктурния проект, ако междувременно наследниците на Кудоглу не предявят претенции за реституция.През 1995 г. обаче бившият транспортен министър Стамен Стаменов със заповед № РД-14-31 от 25 юли потвърждава правото на собственостна Хеброс бус ЕООД , създадено след разпадането на държавно обединение Тракия автотранспорт, върху недвижимия имот, на който е построена автогара Родопи. Тази заповед пък е основание тогавашният пловдивски областен управител Петко Царев да издаде на 8 ноември 1996 г. акт № 11 за частна държавна собственост. Като министър на транспорта Стаменов е нямал право да дава общински имоти. Заповедта му е въз основа на Наредбата за държавните имоти, която по това време е обезсилена от действащия Закон за местното самоуправление и местната администрация. За каква собственост става въпрос, след като теренът е даден за временно ползване?, недоумява пред в. БАНКЕРЪ бившият кмет на пловдивския район Южен Александър Долев.Според запознати с преписката, заведена в Пловдивската окръжна прокуратура, министерската заповед е нищожна и поради обстоятелството, че противоречи на Закона за счетоводството. Това е привлечен актив и като такъв неправомерно е бил включен в баланса на държавното дружество. С временни постройки, какъвто е статутът на автогара Родопи, не може да се придобие земя по давност, коментира пред в. БАНКЕРЪ един от експертите, извършили разследването. Проверяващите стигат и до още един извод - тъй като теренът се отнася до Общия устройствен план на Пловдив, не е в компетенциите на министъра на транспорта, а на правителството да разпореди актуването на имота. Като вижда, че работата става дебела, кметът на район Южен Долев на свой редиздава акт за частна общинска собственостна дарения през 1934 г. терен от 35 декара. Той е под номер 10 и е от 20 август 1997 година. Макар и че това не беше много правилно, защото според Закона за общинската собственост улици, булеварди и мостове не е нужно да се актуват, коментира сега Александър Долев. Юристи са на мнение, че този акт за общинска собственост не прави автоматично имота общински. Те отбелязват, че субективното право на собственост се придобива по силата на закон или договор, каквито в случая няма. Бившият кмет на район Южен поставя и началото на споменатия вече четиригодишен съдебен спор в Пловдивския районен съд, който приключва на 15 февруари 2002 година. Издаденият от него акт за частна общинска собственост пък дава основание на заместник-кмета арх. Румен Русев да създаде два нови урегулирани поземлени имота. Юристите обаче са категорични, че неговите заповеди са нищожни, защото нарушават основния правен принцип, според който по-нисшестоящ административен орган не може да изземва функциите на по-висшестоящия, още повече да отменя негов административен акт. В случай че такъв все пак бъде постановен, добавят те, той е нищожен поради материална некомпетентност и не е годен да породи целените с него правни последици.В последна сметка, от събраните по случая документи не става ясно кога и въз основа на какъв акт поделеният по братски имот от 35 дка е бил актуван като общински. Странни са и действията на бившия министър на транспорта Стамен Стаменов от кабинета на Жан Виденов, който потвърждава с един твърде спорен акт правото на собственост на бившето държавно транспортно дружество върху терена. В тази ситуация много трудно ще бъде намерен правилният изход, още повече че в нея е замесен и един авторитетен инвеститор в лицето на Билла. Като възможно решение адвокати посочват намесата на областната администрация, упражняваща правото на собственост на държавата на местно ниво. Единственото, което тя може да направи, ако успее да вземе надмощие в този хаос от противоречиви документи, е да оспори правата на австрийската компания, а тя на свой ред да заведе иск срещу община Пловдив.

Facebook logo
Бъдете с нас и във