Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПЛОВДИВСКИЯТ ЕКОЗАВОД СЕ ЗАПЪТИ КЪМ НЕБИТИЕТО

Все по-несигурно изглежда бъдещето на Екологичен завод АД, собственост на община Пловдив (50.02%) и на частната фирма Джет ООД (49.98%). До Коледа на закрито заседание на общинския съвет ще бъде гласувано предложение за прекратяване на съвместното дружество, което неотдавна кметът д-р Иван Чомаков посочи като пример за най-успешното публично-частно партньорство в Града на тепетата. На съвсем друго мнение обаче са няколко общински съветници от различни политически сили. Те твърдят, че представителите на администрацията в общото събрание на Екологичен завод не са защитавали достатъчно добре обществените интереси, че са допуснали създаването на редица съмнителни фирми, гравитиращи около него, и че дружеството, което трябва да построи и стопанисва предприятието за преработка на градските отпадъци, всъщност е превърнато в инструмент за източване на държавни и общински средства. Ако най-успешното публично-частно партньорство се провали, това несъмнено би зарадвало силно и двама столични предприемачи - Сергей Колев и Емил Манчев, които също се готвят да атакуват Екологичен завод АД. Не сме информирани за намеренията на общинския съвет в Пловдив. Пък и, честно да ви призная, не ни интересуват, увери пред БАНКЕРЪ Колев. В действителност обаче двамата софийски бизнесмени са доста заинтересовани от случая - най-вече защото претендират, че площадката, върху която ще бъде построено преработвателното предприятие, е тяхна собственост. Картината ще се проясни, като уточним, че основната апортна вноска на Джет ООД в капитала на Екологичен завод е бившият Стоманолеярен завод край с. Шишманци. По план точно върху неговата територия трябва да се изгради предприятието за преработка на отпадъци. Проблемът е, че до 2001 г. стоманолеярната е била собственост на Булгран, поделена между Колев и Манчев, от една страна, и пловдивската Булстом, от друга (в която съдружници са Райна Станчева, съпруга на бившия местен лидер на КТ Подкрепа Петър Станчев, и Николай Петров, бивш треньор и съпруг на олимпийската шампионка Стефка Костадинова). През 1998-а четиримата партньори в Булгран придобиват от синдика изпадналото в несъстоятелност държавно дружество Стоманолеене, включващо 600 дка застроена и незастроена площ, собствена жп линия до с. Белозем и жп надлез над автомагистрала Тракия. Но две години по-късно, на общо събрание, за което партньорите от София не са уведомени, пловдивските съдружници в Булгран освобождават управителя Сергей Колев. Четири дни по-късно и Емил Манчев е изключен като съдружник. Това, както уверяват адвокатите на двамата от кантората Явор Зартов, става в пълно противоречие с Търговския закон, но въпреки всичко решението е отразено във фирмения регистър на Пловдивския окръжен съд (18.12.2000 г). След дълги перипетии делото, заведено от софиянците, стига до Върховния касационен съд, който на 7 януари тази година се произнесе в тяхна полза и отмени решението за изключването им от Булгран. Манчев и Колев обаче реално не могат да бъдат възстановени в дружеството, защото междувременно то е преобразувано в ЕАД, а после - прекратено чрез сливане с Ахва ЕООД - Смолян. Собственикът на Ахва Валентин Харалампиев обжалва становището на магистратите, но на 8 ноември тази година жалбата му бе отхвърлена от петчленен състав на Върховния касационен съд. Това на практика означава, че изключването на Колев и Манчев от Булгран е било незаконно - обясни пред БАНКЕРЪ Явор Зартов. - Предстоят нови съдебни дела за отмяна на последиците от този акт, в това число и обявяване за недействителна сделката за продажба на фирменото имущество - Стоманолеярния завод край Шишманци. Въпросната сделка е сключена на 14 март 2001 г., когато превърналото се в руини предприятие е продадено от Булгран (Колев и Манчев вече са изключени) на Джет ЕООД за 1.550 млн. лева. След по-малко от месец новият собственик на завода е предложен от кмета Чомаков за съдружник на община Пловдив в бъдещото акционерно дружество Екологичен завод. Така и става - новото дружество е регистрирано в Пловдивския окръжен съд на 17 май 2001-ва, а управлението му е поверено на никому неизвестната дотогава фирма Брейнсторм 2001 (равни дялове в нея имат Иван Николов и Мария Ставрева), регистрирана в Смолян на несъществуващата, както по-късно се оказва, ул. Мусала N1. Междувременно на 28 януари 2002-ра Джет препродава на Брейнсторм 2001 стоманолеярната срещу 50 000 лева. Не е съвсем ясно какъв е смисълът на тази втора сделка. Според едната версия тя цели да затрудни възстановяването на правото на собственост на Колев и Манчев върху имота. Но според адвокат Зартов препродажбата не е никаква пречка за това, дори и Брейнсторм 2001 да се явява трети добросъвестен купувач. Колкото до предстоящото гласуване на общинския съвет за заличаването на Екологичен завод АД, почвата за него бе подготвена още през лятото от общинските съветници от БСП. В края на всяка година фирмата е длъжна да внася отчет за дейността си в общинския съвет, но това не стана нито през 2002-ра, нито през 2003-а - напомня Александър Константинов от Коалиция за България. - Тогава светна сигналната лампа и започнахме да правим проучванията си. Направихме анализ на всички регистрации в Смолянския окръжен съд и стигнахме до извода, че там е извършена трансформация на собствеността. Поискахме протоколите от проведените общи събрания. Оказа се, че не са свиквани такива. Константинов и колегите му смятат, че създаденият впоследствие едноименен консорциум е класическа форма за преливането на общински средства в частни дружества. Консорциумът Екологичен завод, който именно получава обществената поръчка за изграждането и управлението на преработвателното предприятие, е учреден на 16 януари 2003 г. от четири дружества - Екологичен завод АД (в което акционери са Джет и общината), Еко Глобал (собственост на Екологичен завод АД и Джет), Брейнсторм 2001 (което пък е собственик на 33% от Джет) и БКС ООД - Смолян. Първите три фирми са записали в него дялове от по 30 на сто, а БКС - останалите 10 процента. Според договора за възлагането на обществената поръчка, подписан на 14 юли 2003-а, общата цена на инженеринга е 37.1 млн. лв., представляващи левовата равностойност на 18.9 млн. евро. Съдейки от документите, излиза, че за проектирането и за строителството на завода всеки съдружник трябва да даде сума, пропорционална на участието му в консорциума. До момента обаче някакви средства са внесени единствено от пловдивската община - 816 361 лв. за предпроектно проучване и изготвяне на доклада за въздействието върху околната среда (ОВОС). Още един милион лева са предвидени за проекта в общинския бюджет за тази година. Съветниците от Коалиция за България подчертават, че уставът на Екологичен завод АД не позволява на съвета на директорите му да взема решения за участия в други компании без съгласието на общото събрание, което пък не е свиквано още от учредяването на дружеството през април 2001 година. Това бе и една от причините да се поиска незабавното освобождаване на общинските представители в петчленния съвет на директорите на АД - Васил Ставрев, Банко Сапунджиев и Антон Запрянов. Само че според Търговския закон смяната им може да стане само с две трети от гласовете в общото събрание, а общината не разполага с толкова. Затова по предложение на футболната легенда Христо Бонев (представител на БСДП в местния парламент) беше сформирана временна анкетна комисия. Тъкмо тя, казва Бонев, трябва да разплете сложните икономически игри и да предложи някакво решение. За момента възможният изход е само един - Екологичен завод АД да мине в небитието.

Facebook logo
Бъдете с нас и във