Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПЛОВДИВ ЗАГЪРБВА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА 200 МЛН. Щ. ДОЛАРА

И централната и местната власт не са спрели да сънуват инвестиции. От 15 години инвестиционният климат в страната уж все се подобрява, но наяве избуяват единствено бюрокрацията и корупцията. Пореден опит да се въведе някакъв ред в този климат е проектозаконът за насърчаване на инвестициите (минал на второ четене в пленарната зала) - римейк на гласувания през 1997-а Закон за чуждестранните инвестиции. Както вече широко бе рекламирано, вложителите занапред ще бъдат групирани в три класа, като най-ухажвани, естествено, ще са компаниите, попаднали в т. нар. първи клас, чиито инвестиции ще надхвърлят 100 млн. лева. За тях се предвиждат индивидуално административно обслужване, безплатно прехвърляне на земя, безплатни права на ползване и строеж, изграждане на инфраструктурата до границите на имота и куп други екстри.Всички изброени привилегии сега ни се струват просто блян - посочва пред в. БАНКЕРЪ управителят на Грууп Интернешънъл ООД Илия Райнов. - Ще се въздържа да правя коментари на текстовете на един все още необнародван закон. Преди година неговата фирма внася в община Пловдив проект и бизнес план за построяването на завод за преработка на отпадъциИнвестицията е впечатляваща за мащабите на Града под тепетата - около 200 млн. щ. долара, от които 140.9 млн. са предвидени за технологично оборудване, а 26.4 млн. - за строителството на цялото предприятие. Тя е осигурена от две реномирани европейски кредитни институции (чиито имена засега се пазят в тайна) при изключително изгодни условия - тригодишен гратисен период и 6.5% годишна лихва. Предлагаме изграждането на един универсален комплекс, който ще оползотворява всички видове отпадъци - битови, промишлени, въглеводородни, нефтени, шлака от цветната и черната металургия, автомобилни гуми... Аналог на тази технология в света до този момент няма, обяснява съдружникът на Райнов - Христо Печинов. Уникалността й се състои в това, че газовете, които се освобождават от разлагането на боклуците във високотемпературна пещ, ще отиват в четири газовотурбинни генератора за производството на електроенергия. Преработката на 200 хил. т отпадъци годишно ще осигурява 450 млн. кВч екологично чисто електричество. Паралелно с това в комплекса ще се произвеждат базалтови, въглеродни и метални изделия, чиято реализация на пазара би донесла приходи от общо 62.6 млн. долара. Според бизнес плана на Грууп Интернешънъл направената инвестиция ще се възвърне за не повече от пет години. Тъй като не се налага боклуците да бъдат предварително сепарирани, няма да се изгражда и задължителното в случая депо, като по този начин ще се икономисват по 25 млн. лв. на година. Тази технология става задължителна за страните от Европейския съюз от 1 януари 2005 г. - изтъква Печинов. - Първоначалната разработка беше финансирана от Европейската банка за възстановяване и развитие и в Европа се подготвя изпълнението на 47 подобни проекта, които имат за цел да заменят старите заводи за третиране на отпадъците. Германските компании Тисен и Круп са готови да инвестират в подобни начинания.Изобщо оферта, на която трудно би могло да се устои. Още повече че от Грууп Интернешънъл предлагат на общината срещу апорт на земя да се включи в смесено дружество, което ще стопанисва и управлява завода. Противно на здравата логика обаче една година пловдивското кметство мълчиА според Закона за управление на отпадъците именно кметът е този, който организира дейностите по събирането, извозването и третирането на отпадъците на територията на общината. След подписването на протокол за намерения на 17 юни 2003 г. инвеститорите от Грууп Интернешънъл нямат никаква информация за придвижването на проекта. Той дори не е внесен в общинския съвет и не е обсъждан от комисиите му, показа проверка на в. БАНКЕРЪ. Аз мисля, че това е крайно несериозно - посочи пред вестника пловдивският кмет д-р Иван Чомаков. - Как мислите ще се отрази на данъкоплатците построяването на един завод, който ще струва 200 млн. щ. долара? Някой трябва да го плаща. А преработката на твърдите битови отпадъци? Рециклирането на тон боклуци сигурно ще струва 70-80 евро, а в завода, който се прави сега (в с. Шишманци, за чието строителство в. БАНКЕРЪ писа в бр. 20 - бел.а.) обработката на тон боклук ще бъде не повече от 15-20 евро. Единият завод ще струва 200 млн.щ. долара, а другият - 37 млн. лева. Направих си труда преди да пристъпим към изграждането на завода (в Шишманци - бел.а.), да видя какви са стандартите и какви са цените в Европа, отговарят ли офертите на българските условия, екологосъобразни ли са. Вижте, това са големи глупости. Тук е големият парадокс - отбелязва от своя страна управителят на Грууп Интернешънъл Илия Райнов. - Имаме подкрепата на централната власт в лицето на Министерството на околната среда и водите и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Всички експерти са единодушни за ползата от този проект. Забавянето е на местно ниво. Офертата ни очевидно противоречи на определени местни корпоративни интересикоито от своя страна нямат нищо общо с интересите на държавата и поетите ангажименти към ЕС. Въвеждането в експлоатация на подобни предприятия, произвеждащи екологично чиста енергия, трябва да стане незабавно, тъй като Европейската комисия ни е дала преходен период до 2010 година. След това е необходимо 8% от електричеството да се произвеждат от възобновяеми енергийни източници. Райнов и Печинов търсят подходящ терен за бъдещия завод и се спират на 150 дка, намиращи се на 10 км югозападно от Пловдив в съседство с депото за твърди битови отпадъци край с. Цалапица. Търсихме оптималната транспортна схема, която ще е удобна за всички околни общини, чиито отпадъци ще рециклираме. Мястото е стратегическо по няколко причини. Близо е до сметището, което е основен източник на суровина, на разстояние от един километър е до с. Кадиево, където е възможно да се включим в националната енергийна мрежа, и е на 7 км от гара Кричим, откъдето ще се извършва експортът на 90% от нашата продукция, казват съдружниците от Грууп Интернешънъл. Междувременно кметовете на общините Родопи и Марица, на Садово, гр. Стамболийски, Пазарджик и Асеновград писмено заявяват подкрепата си за начинанието. И тогава възниква непредвиденият проблем - община Родопи претендира, че 60 дка от избрания парцел са нейна собственост и влизат в границите на рибарник, стопанисван от общинската фирма АХМСС ЕАД - гр. Първенец. Според Пловдивската областна администрация обаче имотът е на Министерството на земеделието и горите, въпреки че няма издаден акт за държавна собственост. Това се потвърждава и от проверката, разпоредена от строителния министър Валентин Церовски.От своя страна заместник-министър Нихат Кабил обяснява, че спорният терен е бил предоставен на общинското дружество от бившия областен управител на Пловдив Андон Андонов още през 1999 г. и по тази причина не може да удовлетвори искането на инвеститорите. Тогава възниква въпросът защо пет години фирмата от гр. Първенец АХМСС не е узаконила обекта си? Проверка на служители на ХЕИ, РИОСВ и Районната ветеринарномедицинска служба в Пловдив установява, че рибарникът не е надлежно регистриран в трите контролни ведомства.Спорът се проточва във времето и от Грууп Интернешънъл са обезпокоени, че чуждестранните им партньори могат да загубят търпение и да насочат инвестициите си другаде. Не искаме никакви държавни гаранции - търсим единствено терен. В крайна сметка има и други райони с подобни проблеми - например около Бургас, Варна и Русе. Да не говорим за София, където сметищата са препълнени, не губи кураж Христо Печинов. Целият комплекс - допълва Райнов - ще бъде построен от стратегически инвеститор. Той ще наема работници, той ще решава кой да го управлява. Към него ще се създаде и център за обучение на кадри, които от своя страна ще обучават служителите на заводите в Европа. Предвижда се в основното производство да бъдат пряко заети 250 работници, а в съпътстващите - три пъти повече. Тоест предприятието ще осигури заетост на около хиляда жители на Пловдив и околните селища. Само че кметовете на Пловдив и на община Родопи Иван Чомаков и Йордан Шишков, изглежда, имат по-важни въпроси за решаване, а и въобще не си дават сметка за апокалиптичните предупреждения на хидрогеолози. Според специалисти депото за отпадъци в Цалапица е фатално близо до помпените станции, които снабдяват Пловдив с вода. В съседство до него се изпълнява и проект за корекция на коритото на р. Марица. Изгребването на пясък и инертни материали подкопава бреговете й и от замърсяване са застрашени и нейните води, и водите на река Въча. Влезе ли Законът за насърчаване на инвестициите в сила, всяко длъжностно лице, което го нарушава, ще се наказва с глоба от 500 или 1000 лева. А който не предостави исканата от бъдещата Агенция за насърчаване на инвестициите информация, свързана с обслужването на инвестиционен проект, ще се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 200 до 2 хил. лева. При повторно извършване на нарушението глобите за държавните и общинските чиновници ще са в двоен размер. Но никой не отчита какви облаги им носи ослушването.

Facebook logo
Бъдете с нас и във