Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПЕТРОЛ ЩЕ ИЗДАДЕ ЧЕТИРИ ОБЛИГАЦИОННИ ЕМИСИИ

Светослав Йорданов, изпълнителен директор на Петрол АД, пред в. БАНКЕРЪГ-н Йорданов, кога управителният съвет на Петрол ще се възползва от предоставеното му от общото събрание на дружеството право да издава облигационни емисии? - Решението на Общото събрание на акционерите на Петрол АД на 5 септември предвижда да бъдат издадени четири облигационни заема, всеки в размер на 25 млн. лева. Останалите параметри на емисиите ще бъдат определени с решение на управителния съвет на компанията и огласени допълнително. За какво ще използвате парите от облигационните заеми?- Целта е да се финансира инвестиционната програма на Петрол АД, съгласно която само тази година са модернизирани 30 бензиностанции. В програмата е включено изграждането на търговски обекти на зелено, както и на най-съвременната лаборатория на Балканския полуостров за контрол на качеството на горивата. Същевременно Петрол се насочи към инвестиции и в най-съвременните комуникационни технологии, създавайки дъщерното дружество Транссат, което е обществен оператор на наземна сателитна станция. Тя ще даде възможност всичките ни бензиностанции да бъдат свързани в онлайн режим, а клиентите на Нафтекс-Петрол да могат в реално време да подават своите заявки. Ние сме основен партньор и в друг водещ проект - първите кредитни карти в страната Транскарт. Бихте ли уточнили за какви инвестиции на зелено става въпрос?- Това са нови модерни бензиностанции, каквито Петрол изгради в София, Бургас, Варна и Пловдив. Те предоставят максимален брой качествени услуги на клиентите. Бензиностанциите се изграждат като т.нар. service station, където всеки може да не само да зареди колата си с гориво, но и да напазарува, плащайки с кредитната карта Транскарт, да използва ИНТЕРНЕТ, да води телефонни разговори... В предлагането на този пакет услуги сме без конкуренция в страната. До края на годината ще бъдат изградени такива комплекси на автомагистрала Тракия до Пловдив, в с. Драгичево, в София - на Симеоновско шосе, и в с. Ябланица.Обявихте, че ще купите Нафтекс Петрол на цена, която няма да е по-ниска от пазарната. Всъщност каква е пазарната цена и как е определена тя?- Петрол ще купи 95 399 261 броя поименни акции, с номинална стойност от 1 лв., представляващи 100% от капитала на Нафтекс Петрол АД, на цена от 100 966 000 лева. Цената е определена съгласно експертна оценка, която поръчахме . В чл.114 на Закона за публичното предлагане на ценни книжа изрично пише, че когато се извършва сделка между заинтересовани лица, каквито безспорно са Нафтекс България холдинг и Петрол, тя се осъществява задължително на пазарна цена. Оценката трябва да е определена от независим експерт, който има лиценз за оценка на цели предприятия. След тази сделка Петрол ще получава цялата генерирана печалба на Нафтекс Петрол под формата на дивидент. Безспорно от това ще спечелят нашите акционери. Друго предимство е, че в консолидирания си отчет Петрол ще посочва по-големи обеми както от бензиностанциите, така и от петролните бази. От отчета на Петрол АД за шестмесечието става ясно, че печалбата е намаляла осем пъти в сравнение със същия период за миналата година. На какво се дължи този значителен спад?-Когато се сравняват отчетите към шестмесечието на 2003-а с тези към 30 юни 2002 г., е необходимо да се отбележи, че печалбата през първата половина на миналата година е преди облагането с данъци. Приспаднем ли данъците, числата се променят. Освен това изпълняваме една от най-мащабните инвестиционни програми в България. Придобиваме значителни дълготрайни активи, в резултат на което разходите за амортизации са много завишени. Сравнявайки шестмесечието на миналата година с 2003-а, те са с почти 5 млн. лв. повече. Ако се изчисли печалба преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA), се вижда, че всъщност резултатите за шестмесечията на миналата и на тази година са почти еднакви. Ще се ангажирате ли с мнение за процесите на концентрация на пазара на горива? Или, казано с други думи, може ли да се очакват някакви съществени промени в структурата на този пазар, установена след приватизацията на Нефтохим и Петрол?- Аз мисля, че не предстоят съществени структурни промени на българския пазар на горива.

Facebook logo
Бъдете с нас и във