Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПЕТРОЛ ПРЕХВЪРЛЯ КОНТРОЛА НАД ЕВРОБАНК НА ПО-ВИСОКО НИВО

Петрол АД ще продаде дела си от 99.80% от Еврокапитал България АД на Петрол Холдинг. Това са нито повече, нито по-малко от 128 273 поименни акции, всяка една с номинална стойност от 100 лева. Еврокапитал България от своя страна притежава 85.35% от ЕВРОБАНК. Така кредитната институция остава в структурите на холдинга, като минава под прекия му контрол. За тази продажба акционерите на Петрол АД ще овластят управителния съвет и изпълнителния директор на дистрибутора на горива на извънредно общо събрание, което ще се състои на 29 април 2004 година. Тогава ще бъде променен и уставът на дружеството. За извършване на прехвърлянето обаче ще е необходимо и разрешението на управление Банков надзор на БНБ. Оценката на акциите ще стане от независими експерти, като цената няма да бъде по-ниска от пазарната им стойност. През юли миналата година Петрол купи акциите на Еврокапитал - България от словашкия фонд Истрокапитал за 14.5 млн. лв., но едва след оценката на експерти ще стане ясно дали Петрол холдинг ще ги придобие на същата, или на по-висока цена. Тази сделка е част от замисленото преструктуриране на холдинга. С него се цели Петрол да се ориентира само към търговията на течни горива, докато всички останали дейности се съсредоточат в ръцете на компанията майка.Под контрола на Петрол АД ще останат Петрол Транс Експрес ЕООД, което се занимава основно с превоза на продуктите на холдинга; Петрол Техника ЕООД, извършващо строителството, сервизната и ремонтната дейност на бензиностанциите; Петрол Карт Сервиз ООД, ангажирано с разплащанията с транскарти на търговските обекти на дистрибутора на горива ; и Нафтекс Петрол. Други дъщерни дружества на Петрол са Петрол Инженеринг, Петрол Сторидж, Петрол Трейд, Трансат, БПИ, Транслото, Транс Телеком и вероятно част от тях ще бъдат прехвърлени към холдинга. От структурите на Петрол, изглежда, ще бъде извадено и Вратицата ООД, което участва в строителството на почивна база в курортен комплекс Ален мак във Варна. Петрол АД е приключило миналата година с печалба от 2.3 млн. лв., докато през 2002 г. тя е била 8.7 млн. лева. Приходите на дружеството от обичайната му дейност са 356 млн. лв., а година по-рано те са били 388.9 млн. лева. В момента Петрол Холдинг притежава 92.92% от капитала на дистрибутора на горива. Икономическото министерство държи все още 1.893%, но неговият дял ще бъде продаден на фондовата борса. След като офертите на двама инвестиционни посредници, пожелали да пласират книжата на тържището, не задоволиха изискванията на Агенцията за приватизация, на 17 март тя обяви нов конкурс.

Facebook logo
Бъдете с нас и във