Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПЕТРОЛ И ЛУКОЙЛ - ОТНОВО ПАРТНЬОРИ

Петролните бази (80 на брой) на Петрол АД ще влязат като апортна вноска в капитала на Нафтекс Петрол ООД по балансовата им стойност към 31 декември 2004 г., която е 61.127 хил. лева. Това бе решено на извънредно акционерно събрание на Петрол, което се проведе на 4 април. Тези петролни бази от 1 април се зареждат отново с гориво от Лукойл Нефтохим. В началото на февруари бургаската рафинерия спря доставките си към дистрибутора. В понеделник Петрол Холдинг подписа договор за доставка на продукти на рафинерията с дъщерната фирма на Лукойл - Литаско България. Лукойл Нефтохим и Петрол обтегнаха отношенията си преди два месеца, когато рафинерията прекрати едностранно доставките на гориво за дистрибутора, защото е натрупал 35 млн. лв. задължения. Мениджърите на Петрол пък съзряха в този акт опит за натиск върху тях във връзка с преговорите, които водеха, за да продадат мажоритарния си дял на Лукойл. Каквато и да е истината, важното е, че отношенията между двете компании са започнали да се успокояват. А представителите на Петрол потвърдиха пред в. БАНКЕРЪ, че преговорите за продажба на дружеството продължават. Междувременно вътрешното преструктуриране на Петрол бе съпроводено и от рокади в управлението на холдинга. През февруари финансовият директор на Петрол Орлин Тодоров бе назначен за изпълнителен директор на Петрол Холдинг на мястото на Митко Събев. Той от своя страна стана председател на управителния съвет на холдинга. Руските граждани Андрей Темнов и Андрей Круглихин пък напуснаха мениджмънта на дружеството и бяха изпратени с прилично парти. Стоян Кръстев - шеф на дъщерната фирма на Петрол Холдинг - Юрекс консулт, зае едно от овакантените места в управлението на холдинга. Според неконсолидирания отчет на дистрибутора на горива, предаден на БФБ-София, той е изпратил миналата година с печалба от 14.5 млн. лв., докато през 2003 г. тя е била едва 2.3 млн. лева. Приходите му от продажби също са се увеличили спрямо 2003 г. с 43% - от 356 млн. на 485 млн. лева. Това основно се дължи на изтъргуваните нефтени продукти в бензиностанциите, които са нараснали с 34 процента. Мениджърите на компанията очакват през тази година продажбите й да скочат с над 10 процента. Разходите за дейността също са се увеличили спрямо 2003 г. - от 69 млн. на 73 млн. лева. Това се дължи на работата на 20 реконструирани бензиностанции. Според отчета на дружеството през миналата година то е вложило 50.7 млн. лв. в дълготрайни материални активи. Част от тях са били похарчени за покупка на бензиновози в дъщерното дружество на Петрол - Петрол Транс Експрес. В отчета за управлението на Петрол АД за 2004 г., предаден на БФБ-София се споменава, че през втората половина на 2004 г. крайните цени на горивата са се понижили драстично и това е изтикало доста дребни играчи извън този пазар. Петрол притежава 450 бензиностанции и три петролни пристанищни терминала. Лукойл Нефтохим също извърши рокади в своята собственост и управление. През октомври миналата година холандското дъщерно дружество на руския гигант Лукойл - Лукойл Юръп Холдинг Б. В., придоби 58.4% от Лукойл Нефтохим. Продавач бе Лукойл Петрол, който изцяло е собственост на холандската компания. Постепенно делът на холандския купувач достигна до 93.25% и той реши да отправи търгово предложение към останалите акционери на бургаската рафинерия с цел тя да бъде отписана от публичния регистър. То обаче бе спряно окончателно от Комисията за финансов надзор заради неточности по отношение на собствеността в Нефтохим. Холандското дружество ще може да отправи ново предложение към дребните акционери след шест месеца. Уведомлението за него се появи на фондовата борса на 4 април. Цената, която мажоритарният собственик на Лукойл Нефтохим е предложил за акция, не е променена - 27.83 лева. Междувременно на БФБ-София е постъпила коригирана извадка от девет страници в текста на търговото предложение за закупуване на ценни книжа от капитала на бургаското дружество.Неконсолидираната печалба на Лукойл Нефтохим за миналата година е 17.4 млн. лева. За сравнение - през 2003 г. тя е била 54.8 млн. лева. Приходите от продажбите на компанията са 358.9 млн. лв., докато година по-рано са били 380.9 млн. лева. Непокритата загуба от минали години е 500 млн. лева. Неразпределената печалба на рафинерията пък е 347 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във