Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ С 1.5 МЛН. ЛВ. ПЕЧАЛБА

Пенсионноосигурителните дружества отчитат 1.5 млн. лв. печалба за 2004 г., коментира Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление Осигурителен надзор, през седмицата.Според него са постигнати сравнително високи доходи от пенсионните активи и като относителен дял продължават да доминират доброволните пенсионни фондове. Наблюдава се и нарастване на интереса на чуждестранните инвеститори, коментира Крум Крумов, шеф на дирекция Проверки и финансов контрол в управление Застрахователен надзор. Българското население е започнало да отделя около 110 лева за застраховане, което е малко в сравнение с други държави, подчертава той. Здравноосигурителните дружества пък отчитат 18 хил. лв. печалба за изминалата 2004 година. Според Крум Крумов в България все още съществува разбирането, че инвестиционните средства трябва да бъдат под формата на депозити, а има нужда от нова законова регламентация на обектите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във