Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ ЩЕ ПРЕСТРУКТУРИРАТ ИНВЕСТИЦИИТЕ СИ

Фондовете за допълнително пенсионно осигуряване ще трябва да предприемат сериозно преструктуриране на инвестиционните си портфейли, ако се приеме предложеният проект за нов Кодекс за социалното осигуряване. Споровете между пенсионните дружества и законодателите за него се разгоряха преди обществото да знае за какво точно става дума. Най-сериозно промените ще засегнат фондовете от втория стълб - универсалните и професионалните, както и обслужващите ги банки.Досега законът изискваше най-малко 50% от активите на такъв фонд да са вложени в държавни ценни книжа или в банкови депозити. След промените квотата от 50% ще се попълва само от ДЦК, а банковите депозити няма да може да са повече от 25% от активите. При това в една банка ще се влагат не повече от 5 процента. Предвижда се таван и на инвестициите в ипотечни облигации - до 30%, като вложенията в една емисия не надхвърлят 10 процента. Същевременно ще се увеличи делът на инвестициите в чуждестранни ценни книжа (ДЦК и акции, допуснати до фондова борса) - до 15% вместо сегашните 10 процента.Доброволните фондове (от третия стълб) също ще получат правото да инвестират по-голяма част от средствата си в чужбина - до 20 процента. Предлага се досегашното изискване най-малко 50% от активите на фонда да се инвестират в ДЦК, банкови депозити или ипотечни облигации да се замени с условието поне 30% да са вложени в ДЦК. И да няма тавани за инвестициите в ипотечни облигации, депозити или корпоративни книжа.Едно от предизвикалите спорове нововъведения в кодекса засяга изискването за минимална доходност на универсалните и професионалните фондове. Тя трябва да е 60% от средната за всички фондове за съответното тримесечие, което предполага, че поне един от тях (а вероятно и повече) няма да е изпълнил това условие. Тогава фондът ще трябва да компенсира недостига на доход, заделяйки допълнителни резерви от средствата на пенсионно осигурителното дружество, което го е създало. Тези резерви във всички случаи трябва да са 1% от активите на фонда, но е предвиден петгодишен преходен период за натрупването им.Като своеобразна компенсация за предоставените им по-широки инвестиционни възможности фондовете ще бъдат задължени до една година да увеличат капитала си от 3 млн. на 5 млн. лева.Проектът на нов Кодекс за социално осигуряване предвижда да отпадне и задължението на работодателите да плащат за т.нар. тридневки. Според въведената преди три години разпоредба фирмата, а не НОИ изплаща обезщетението на служителите за първите три дни от отпуска поради болест. Добре известно е, че повечето болнични листове са с подобен срок и че мярката - въведена уж срещу злоупотреби, беше един от триковете, с които държавата се разтоварваше от разходи за сметка на бизнеса.В проекта е предвидена и възможност да се опрощават несъбираеми дългове на работодатели и самоосигуряващи се, но не са посочени някакви по-специални условия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във