Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ НЯМАТ ПАРИ, ЗА ДА ИНВЕСТИРАТ В ЧУЖБИНА

Евгени Попов, изпълнителен директор на БЗП груп, пред в. БАНКЕРЪГ-н Попов, какви решения взеха акционерите на извънредното общо събрание на ПОК Доверие, което се проведе на 24 юни?- Новината е, че процедурата по вливането на Българско пенсионно-осигурително дружество (БПОД) в ПОК Доверие беше одобрена. Миналата седмица акционерите на БПОД взеха решение за вливането. То се отнася и за трите фонда, управлявани от дружеството, като се запазват всички права на осигурените. Предложението, което направи БЗП груп - 1.8 акции от капитала на БПОД да бъдат заменени за 1 акция от капитала на ПОК Доверие, също се прие. Решенията бяха подкрепени от всички акционери, с изключение на ДЗИ. Държавният застраховател има претенции по отношение на размера на участието си в БПОД. На общото събрание ДЗИ обаче гласува с 1 200 000 акции, което е около 26% от капитала на пенсионната компания.Какво следва оттук нататък?- Замяната на акции при някакво съотношение означава участие в увеличението на капитала с непарична вноска. Процедурата, според Търговския закон, изисква да се назначат вещи лица, които да направят съответната оценка. Ние смятаме, че така предложеното съотношение отговаря на съотношението на активите в двете дружества и очакваме, че оценката на експертите ще бъде същата. Известно е, че през миналата година БЗП груп води преговори с предишния мажоритарен акционер на БПОД - Българска холдингова компания. Още тогава ние се обърнахме към Комисията за защита на конкуренцията и получихме разрешение за концентрация. Сега трябва да се обърнем отново към КЗК с предложение да разреши вливането на БПОД в ПОК Доверие. Очакваме, че КЗК отново ще се произнесе положително. Срокът, в който трябва да получим нейния отговор, е четири месеца. Надяваме се това да стане и по-бързо. После документите се внасят в Държавната агенция за осигурителен надзор. И там срокът за получаването на отговор е до четири месеца.В такъв случай кога сливането ще стане юридически факт?- Реалистичният срок е към края на годината. Как ще работят двете дружества дотогава?- Във всички случаи до заличаването на БПОД в регистрите дружеството съществува като самостоятелно юридическо лице със своите органи на управление и оперативен мениджмънт. Каква част от осигурителния пазар ще се съсредоточи в новото дружество?- Може би в рамките на 35-40% от пазара за отделните фондове. Все пак определянето на пазарния дял е процес, който се изчислява към определена дата. Като цяло, що се отнася до доброволните пенсионни фондове, Алианц ще продължи да държи първото място. Втори, вече доближавайки се плътно до него, ще бъде консолидираният доброволен фонд на ПОК Доверие. Но в задължителното допълнително осигуряване Доверие ще продължи да управлява най-големите фондове. Не бива да се пропуска и фактът, че до края на годината има много време. Ще се появят допълнителни фактори, които ще повлияят върху дейността на дружествата. Сред тях са предложените промени в Закона за допълнителното пенсионно осигуряване, които вече са внесени в парламента. Те се отнасят най-вече до премахване на изискването на минимален брой осигурени в даден фонд. Това би облагодетелствало по-малките пенсионни фондове. Ние предричахме, че ще дойде момент, когато пенсионните фондове ще се превърнат в сериозен икономически субекти. Това вече е факт.Ще се увеличи и размерът на средствата, които по закон ще могат да се инвестират в чужбина...- Що се отнася до възможностите за инвестиране в чужбина, самият факт, че практически нито един пенсионен фонд досега не се е възползвал от тази опция, може да служи като своеобразен индикатор за инвестиционното им поведение. От една страна, това може да значи, че фондовете намират достатъчно възможности за инвестиции у нас. Освен това трябва да се има предвид и началният етап в развитието на дружествата като маса активи - в момента българските пенсионни фондове все още трудно биха могли да реализират достатъчно ефективна инвестиционна дейност на международните финансови пазари.Защо тогава дружествата толкова настояваха за увеличаване на възможностите за инвестиции навън?- Защото наредбата, която регламентира този въпрос, неоснователно дълго се бави. Така че, както ние отговорно се занимаваме с нашата дейност, така и държавните органи трябва да погледнат отговорно на задачите си. По-добре е да има някакъв нормативен акт, който да урежда този въпрос, отколкото да има празноти. Освен това предполагам, че по този начин фондовете желаят да постигнат повече свобода по отношение на своята икономическа дейност. Това е необходимо в случай, че настъпят съществени промени в инвестиционния климат у нас. Тогава дружествата трябва да имат алтернатива. Не бива да се пропуска и фактът, че често пъти се създават възможности да се получи по-висока доходност на международните пазари в сравнение с тези в страната. Освен това възможностите на съществуващите в момента инвестиционни инструменти се изчерпиха.Те няма ли да се увеличат, когато фондовете започнат да участват в изпълнението на инфраструктурни проекти?- Да, когато му дойде времето. Но инфраструктурни проекти е едно доста общо понятие. Това е практика, която съществува по света. Всичко зависи от политиката на държавата и дали тя е склонна да стимулира участието в подобни проекти. Като цяло обаче активите, натрупани в пенсионните фондове сега, и тези, които ще имат в близките две-три години, едва ли ще бъдат достатъчни, за да позволят спокойно участие в подобни начинания.Има ли опасност някои от пенсионните фондове да изпитат финансови проблеми в близко бъдеще?- На мен ми е трудно да коментирам състоянието на отделните дружества в детайли. По принцип в закона има добър механизъм, който да следи и превантивно да отстранява подобни симптоми. Така осигурените в отделните фондове могат да бъдат в голяма степен спокойни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във