Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПЕНСИОННИ ДРУЖЕСТВА ЗАПОЧНАХА РЕКЛАМНА ВОЙНА

Комисията за финансов надзор (КФН) установи злоупотреба при информирането на гражданите чрез разпространяване на неверни и заблуждаващи данни в страната. Става дума за рекламни материали, съдържащи неточни показатели за доходността на някои от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, информира в понеделник (22 март) надзорният орган.Под заглавие Сравнение на постигнатата доходност от пенсионните фондове за 2004 г. са били разпространени листовки и плакати, в които като източник на данни е посочена Комисията за финансов надзор. Нейни представители подчертаха, че посочените данни за доходността на някои от фондовете не отговарят на действителността и заблуждават гражданите. Надзорната институция отрече да е поръчвала отпечатването и разпространението на въпросните рекламни материали. Публикуваните резултати по никакъв начин не трябва да се възприемат като показателни за бъдещото развитие на пенсионните фондове, съобщиха от комисията. В бъдеще доходността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване ще се съобщава всяко тримесечие, но за последния 24-месечен период. Това се налага с цел да бъдат предотвратени зачестилите случаи на некоректното им оповестяване. Данните за по-кратки периоди не са показателни.КФН се е обърнала към прокуратурата с искане да се разследва кой е поръчал отпечатването и разпространението на рекламните материали.За периода 1 януари 31 декември 2004 г. фондовете за допълнително пенсионно осигуряване са постигнали следната доходност, отчетена от КФН:Пенсионноосигурителни дружества УПФ ППФ ДПФПОК Доверие АД 13.69% 14.21% 14.36%ПОК Съгласие АД 9.97% 8.87% 9.23%ПОК ДСК-Родина АД 9.79% 10.28% 9.44%ПОД Алианц България АД 10.64% 10.30% 10.38%Ай Ен Джи ПОД ЕАД 10.12% 10.54% 9.97%ПОАД ЦКБ-Сила АД 11.37% 11.76% 10.41%ПОД Лукойл Гарант България АД 11.50% 11.51% 9.72%ДЗИ - Пенсионно осигуряване АД 10.46% 12.80% 9.48%Забележки:* Доходността на ДЗИ ППФ е за 8-месечен период на годишна база** Доходността на ДЗИ УПФ е за 11-месечен период на годишна база

Facebook logo
Бъдете с нас и във