Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПЕЧЕЛИВША ИНВЕСТИЦИЯ ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЕНСИОНЕРИ

Вложението в пенсионен фонд продължава да е печеливша инвестиция. Това сочат данните за доходността в сектора, оповестени от пресцентъра на управление Осигурителен надзор към КФН. През изминалата година тя е варирала между 8.87 и 14.36 процента. Универсалните фондове са предложили на клиентите си доходност е между 9.79 и 13.69 процента. В тях се осигуряват за втора пенсия около 2 млн. българи. Най-нисък е този показател в ДСК-Родина, а най-висок в ПОК Доверие.Професионалните фондове са осигурили възвръщаемост от парите на осигурените при тях лица между 8.87 и 14.21 процента. Най-висока е тя във фонда на дружество Доверие, а най-ниска в ПОК Съгласие. В професионалните фондове се осигуряват за втора задължителна пенсия около 170 хиляди българи, работещи във вредни условия на труд.При доброволните фондове доходността варира от 9.23% (Съгласие) до 14.36% (Доверие). В тях пари за трета допълнителна пенсия внасят около 550 хиляди българи.Развитието на пенсионноосигурителната система през изминалата година бе ознаменувано два - въвеждането на дялове при воденето на индивидуалните партиди и възможността за прехвърляне на партидите от един фонд в друг.От гледна точка на осигурените лица ежедневното обявяване на цената на един дял позволява на всеки от клиентите да има постоянно информация за това, как се управляват неговите пари и как нарастват във времето. По този начин той може да прави сравнение между резултатите на отделните фондове самостоятелно, без да му е необходима помощта на трети лица. Прекъсна се и възможността отделни дружества да дават манипулативна информация по този изключително важен показател от своята дейност.Въвеждането на дяловете дава възможност и за взимане на по-рационално решение при евентуалното прехвърляне. Тъй като при смяна на пенсионния фонд се заплаща такса от 20 лв., която в масовия случай се удържа от индивидуалната партида, важно е всяко осигурено лице да знае дали печели, или губи от това и кога цената, платена от него за прехвърлянето, ще бъде компенсирана от новия фонд. От друга страна, прехвърлилият се може лесно да провери правилността на своя избор, като следи редовно какви са тенденциите и дали стойността на дяловете му в новия фонд е по-висока, или по-ниска от тази в предишния и каква е разликата. Този достъпен и прозрачен начин за получаване на информация дава спокойствие, което наред с възможността за прехвърляне веднъж годишно позволява, когато се констатират неблагоприятни тенденции, направената грешка да бъде коригирана.

Facebook logo
Бъдете с нас и във