Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПЕЧАЛБАТА НА БТК НАМАЛИ ТЕМПОТО

Българската телекомуникационна компания е приключила деветмесечието на миналата година с нетна печалба от 182.6 млн. лв., докато за същия период на 2003-а тя е била 178.3 млн. лева. Приходите също са се увеличили с 2% до 780 млн. лева. Независимо от това, според заместник изпълнителния директор на БТК Бойко Димитрачков, тези темпове на нарастване, и на приходите и на печалбата са по-бавни от предишните години поради конкуренцията, включително и на мобилните оператори. Димитрачков направи тази констатация на среща с консорциума между ОББ, Булброкърс и Национална банка на Гърция, избран да пласира 34.78% от капитала на компанията срещу компенсаторки, и собствениците на тези книжа. Притежателите на компенсаторки се колебаят дали да продадат книжата си на изгодната цена от около 110% от номинала, или да купят акции от телекома, доверявайки се на информация за неговото състояние. За да ги ориентира в избора им, Бойко Димитрачков представи накратко програмата за преструктурирането на дружеството през 2005 година. Тя предвижда персоналът, който в момента е 24 хил. души, да бъде значително намален. През 2004-а БТК започна да внедрява нова система за отчитане на разходите и за изпращане на сметките на своите клиенти. Цената на телефонните услуги ще се изчислява по по-опростен начин. В технологичен план пък ще се навакса изоставането в цифровизацията на мрежата. Старите аналогови централи ще бъдат подменени. Сега около 30-35% от абонатите в цялата страна са с цифрови телефони. Изискванията на Европейския съюз са до началото на 2008-а те да достигнат до 80%, което означава около 2.2 млн. абонати. Димитрачков призна, че десетки хиляди граждани у нас все още чакат телефони, и обеща до края на 2005-а опашката да бъде стопена. Много рязко ще намалеят и дублексните абонати. Освен това започна изграждането и на третата GSM-мрежа и само до няколко месеца тя ще заработи. Началото на приватизацията на 34.78% от капитала на БТК ще бъде поставено на 27 януари и ще продължи до 18 февруари или до изчерпването на акциите. Минималната продажна цена за една акция ще е 100 лв. в компенсаторни инструменти. Като платежно средство ще се приемат и компенсаторни записи от лихвоточки. Книжата на телекома ще се продават от споменатия консорциум между ОББ, Национална банка на Гърция и Булброкърс. Поръчките за покупка - лимитирани и пазарни - ще се въвеждат от 10 до 11 ч. в деня на аукциона. При първите купувачът определя максималната цена, която е склонен да плати за една акция. При пазарните не е определена цена, а количеството книжа, които играчът желае да купи. Поръчките ще се класират по лимитирана цена и време на въвеждане. Ще бъде определена и минимална цена на класиране, под която лимитираните поръчки няма да се вземат предвид. Заявки могат да се подават в офисите на всички лицензирани инвестиционни посредници и в клоновете на ОББ в цялата страна. За участие в аукционите на собствениците на компенсаторки са необходими сертификат, лична карта и удостоверителен документ за извършена регистрация на книжата им по техни сметки. Тази процедура може да отнеме няколко дни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във