Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПАЗАРЪТ НА ЗЕМЯ РАЗДЕЛИ КОМИСИЯТА КАСАБОВА

Либерализацията на пазара на земя, с която е обвързано предстоящото ни присъединяване към Европейския съюз, се оказва сериозен препъникамък в обсъжданията на втората поправка в конституцията. Проектът, чието изработване бе възложено на временната парламентарна комисия с председател Камелия Касабова, стана особено актуален покрай желанието на България да подпише присъединителния договор с ЕС не по-късно от май 2005 година. Неговото обсъждане започна в началото на септември, а поправките предстои да бъдат внесени и гласувани в пленарната зала най-късно до декември. Засега напълно се оправдават прогнозите, че най-ожесточени дебати ще предизвикат въпросите за ограничаване на правомощията на следствието и за разрешението чуждестранни физически и юридически лица да купуват земеделска земя у нас. Цялото заседание на 14 септември например мина в спорове около изменението на чл.22 от конституцията, даващ на чужденци и чуждестранни фирми да придобиват право на собственост върху земеделски земи в България само по наследяване. Но дори и в този случай те са длъжни да прехвърлят собствеността си на български граждани в указания им от Закона за собствеността срок. Текстът обаче е несъвместим с принципите на общия европейски пазар и логично в хода на присъединителните преговори по глава Свободно движение на стоки страната ни пое ангажимент да либерализира режима (макар и със седемгодишен преходен период). Само че предстоящият втори евроремонт на конституцията даде основание на част от народните избраници да пледират ограниченията за покупка на земя да бъдат премахнати не само за гражданите на Евросъюза, но и за всички останали чужденци. Зад тази идея застава председателят на парламентарната група на ОДС Екатерина Михайлова, която е и вносител на съответния текст за изменение на чл. 22 от основния закон. Предложението се подкрепя и от някои представители от НДСВ. Борислав Ралчев например смята, че е безсмислено да се създават нормативни забрани, които така или иначе в практиката се заобикалят. Ралчев се обосновава с многобройните сделки с вилни имоти в провинцията, при които чужденци придобиват и правото на собственост върху прилежащите към тях земеделски дворове.Юристът от левицата Янаки Стоилов обаче е на мнение, че на този етап забраната трябва да падне само за гражданите на ЕС. Според него за това дори не е необходимо да се гласува изцяло нов конституционен текст - промяната можела да се осъществи и с обикновена добавка към сега действащата разпоредба. Това предложение се подкрепя принципно от заместник-председателите на Народното събрание Камелия Касабова и Любен Корнезов.Въпреки че изглежда малко дискриминационен, лансираният от Стоилов вариант като че ли е по-приемлив. Депутати от различни политически формации припомниха, че пълната либерализация на пазара на земя крие сериозни рискове от навлизането на съмнителни капитали. Така или иначе, е трудно да се предвиди при кое от двете предложения ще настъпи реално съживяване на пазара на земеделски имоти. Европейската комисия неведнъж е посочвала, че цените на земеделската земя у нас у нас като цяло са ниски и че собствениците не желаят да продават в очакване на по-изгодни оферти. Към това трябва да се прибавят и високите разходи по прехвърлянето на собствеността, разпокъсаността на парцелите и хаосът с поземлените регистри. Неща, които не могат да бъдат решени само с промяната на конституционните разпоредби.

Facebook logo
Бъдете с нас и във