Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПАРЛАМЕНТЪТ ПРОМЕНЯ ЗАКОНА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

Комисията по евроинтерграция и Бюджетната комисия на парламента дадоха зелена светлина да започне първото четене на проекта за промени в Закона за застраховането. Обсъждането най-вероятно ще започне до края на юни. Целта е поправките да бъдат окончателно гласувани от Народното събрание преди лятната ваканция. Промените в Закона за застраховането са един от ангажиментите на България по глава 3 от договора за присъединяване към ЕС, наречена Свободно предоставяне на стоки и услуги. Работата по нея приключи още в края на миналата година. Тогава в редовния доклад на Комисията на европейските общности пишеше, че страната ни изостава в областта на застраховането. Проектът за изменение на закона и създаването на Агенцията за застрахователен надзор също бяха следствие от тези препоръки.Една от основните промени, които ще бъдат включени в закона, е свързана с въвеждането на т.нар. преддоговорна информация. Това означава, че информацията за дружествата ще трябва да се предоставя на клиентите в писмен вид и да се актуализира през целия период на договорите.Ще се завишат и изискванията за професионална квалификация на мениджърите на застрахователни компании. Според предвижданите промени, те ще трябва да имат висше икономическо или юридическо образование и минимум пет години стаж в бранша.Миноритарните акционери, които искат да придобият 5 и повече на сто от капитала на дадено дружество, ще трябва да искат разрешение от Агенцията за застрахователен надзор, предвижда още проектът. Досега до 5% включително можеха да се закупят и без съгласието на агенцията. Парламентът ще гласува и забрана за участие на застрахователите като неограничено отговорни съдружници в търговски дружества. Целта е да се елиминират незастрахователните рискове в дейността на компаниите, коментираха юристи. Такъв например е рискът от автоматично производство по несъстоятелност за застрахователя, ако такава процедура се открие в дружеството, където той е неограничено отговорен съдружник.Засилват се контролните функции на Агенцията за застрахователен надзор в процеса на ликвидация и обявяване в несъстоятелност. Това значи, че АЗН ще участва от началото на процедурите до тяхното приключване. (Досега тези процедури завършваха без участието на агенцията.)

Facebook logo
Бъдете с нас и във