Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Парламентарни недомислици провалят кампания за 1.5 млрд. лева

Законът за собствеността и ползването на земеделските земи забърка пълна каша

От години Народното събрание не може да изкачи и едно стъпало по стълбицата на народното доверие. Безапелационно ниският праг, на който се е застопорила най-важната институция в държавата, се оказва непреодолимо препятствие за  претендиращите да са  "цветът на нацията“ народни избраници. Всеки законопроект бъка от купища недомислия и мине не мине месец след неговото приемане, започват "ремонтите". Такъв е случаят с влезлите в сила нови разпоредби в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), влезли в сила от  22 май.

Те

предизвикаха истинска суматоха

сред фермерите и в общинските служби по земеделие. Самият министър на земеделието Румен Порожанов не се сдържа и определи норматива като "пълна законодателна каша", която е напът да срине тазгодишната кампания по сключването на договорите за аренда и за наемане  на земеделска земя. Това пък от своя страна  вече предизвиква истински хаос при кандидатстването за получаване на годишните евросубсидии, чиято сума е 1.5 млрд. лева.

След новите промени фермерите, които обработват земя под наем с договори над една година, бяха задължени да ги представят отново в областните земеделски служби с нотариална заверка на подписите на страните по контракта.

Новият норматив изискваше имотите  да бъдат отдавани под наем единствено от собственика им или от упълномощено от него лице,  притежаващо  правомощие да ползва или да управлява земята. Договорите  за наем на земеделска земя със срок над една година ще се сключват от съсобственик или съсобственици на земеделска земя, притежаващи повече от 25 на сто идеални части от  имота  или от упълномощено от тях лице.  В тези случаи отношенията между съсобствениците се уреждат съгласно чл.30, ал.3 от Закона за собствеността, записаха в норматива депутатите преди месец.

Именно задължението  тези контракти  и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване да бъдат сключвани в писмена форма с нотариално удостоверяване на съдържанието и подписите на страните, извършени едновременно, и да бъдат  вписвани  в съответната служба по вписванията по местонахождение на имотите, както и изискването към тях да се прилагат и скици на земите, сега забавят процеса по кампанията, а и без това тромавата работа на общинските администрации  съвсем зацикля.  

Вярно е, че целта на тези промени  беше да се спрат опитите за измама със земеделска земя  с цел усвояване на европейските субсидии, каквито случаи имаше масово в Северна България през миналогодишната кампания. Именно това беше и причината омбудсманът Мая Манолова лично да се заеме със случая.

В голямото бързане  да се решат проблемите с измамите обаче на практика се оказва, че предвиденият  едномесечен срок е напълно неизпълним  и  за фермерите със стари договори,  и за общинските служби.

Първият "писък" нададоха

едрите фермери (предимно зърнопроизводители), които имат стотици декари земя под наем и трябва да издирят десетки собственици. Част от тях са в чужбина и съвсем резонно са отказали бързо да стегнат куфарите, за да дойдат у нас в предвидения от норматива срок. Това е и причината, поради която сега се предлага това изискване да не важи за вече сключени договори за наем над една година.

Друг текст от Закона, който изправя косите на засегнатите, е  свързан  с правото, което се дава на съсобственик на земеделска земя, чиято собственост е по-голяма  от 25 на сто идеални части от съсобствен имот, или със съсобственик, упълномощен от съсобственици, притежаващи общо с него повече от 25 на сто идеални части от съсобствения имот, да го отдаде под наем. Изискването е  пълномощното  да бъде с нотариална заверка на подписите и съдържанието. Това на практика означава, че притежател на 26 дка в имот от 100 дка може да го отдаде целия под наем  без знанието на останалите собственици. Казусът се заплита, ако в същото време другите съсобственици са сключили друг  договор за наем с друг наемател.В този случай печели този, който първи е регистрирал договора в общинската служба по земеделие. Това на практика означава, че първият

в състезанието за регистрация

(като притежател на 26 дка) ще обработва общо 100 дка независимо от съгласието или НЕсъгласието на другите съсобственици.

Предположенията са, че тези разпоредби са вкарани с цел едрите фермери да  преразпределят  помежду си т.нар. бели петна. Това са  парцели, които пустеят и според закона трябва да се разпределят пропорционално по служебен път между арендаторите в едно землище. Така в случай, че собственикът не успее да потвърди с декларация сключения вече договор до 22 юни, законът предвижда този договор да бъде анулиран в края на стопанската година, което е през октомври.

По този начин ще се освободят парцели (бели петна), които ще бъдат разпределени  пропорционално по служебен път между арендаторите в едно землище. Това пък от своя страна означава, че след "служебното" разпределение парцелът може да попадне при друг земеделец, а предишният арендатор с непотвърден договор да не може да го предостави по време на проверките на заявленията за директни плащания, които се правят през есента, и това да го лиши от субсидии, независимо че го е обработвал.

Ситуацията се усложнява и за всички фермери, които са кандидатствали за друг тип подпомагане, например агроекологични плащания, с проекти по различни схеми от Програмата за развитие на селските райони и други. При кандидатстването те са посочили определени парцели, които обработват и които трябва да поддържат спрямо изискванията за подпомагане в рамките на няколко години, най-често пет.

По време на заседанията на земеделската комисия преди седмица министър Порожанов е призовал депутатите спешно да намерят  компромис за съществуващите случаи с договори за наем, защото е възможно да се стигне до силно увеличаване на т.нар. бели петна.

Всички тези абсурди доведоха до решението  за промени на прясно влезлия в сила норматив. Вече е взето решение чрез преходните и заключителните разпоредби в Закона за рибарството и аквакулртурите тази разпоредба за регистрация на  стари договори да бъде отменена, а за новите  срокът да бъде удължен до 31 юли.

Що се отнася до заложения в момента последващ контрол на нотариално заверените договори за наем от съдиите по вписванията, които ги регистрират, тези текстове също се предлага да отпаднат. Причината е, че според представители на Нотариалната камара  такова изискване би довело до забавяне на вписванията.

Какво от Закона ще бъде "прекроено" и дали това ще спаси тазгодишната кампания, все още не е ясно.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във