Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПАРКХОТЕЛ МОСКВА ЗАТЪНА В КАЗУСА БАЛКАНФАРМА

Българска холдингова компания (БХК) започна нова офанзива по осъществяването на инвестиционната си програма в Паркхотел Москва АД. Тази седмица бе обявена нова подписка за тройно увеличение на капитала на хотелското дружество. Ще бъдат издадени 4 627 156 книжа. Акциите ще струват по 1 лев и стойността им ще се заплаща по банкова сметка в Пощенска банка. Ако (както се очаква) БХК е единственият акционер, който ще изкупи книжата от увеличението, нейният дял в хотела ще се повиши от сегашните 96.35 на над 98 процента. Осигурените чрез новата емисия средства ще бъдат използвани за модернизация на базата на Паркхотел Москва. Планира се изграждането на собствена абонатна топлофикационна подстанция. Ще се подменят интериорът в заведенията и ресторантите на хотела, както и техниката в конферентните зали. Целта е да се създадат предпоставки за развитието на бизнестуризма. БХК пое ангажимента да инвестира 7 млн. щ. долара, когато купи хотела (на 12 юли 1999 година). Още на следващата година бяха внесени първите 2 млн. лв. в капитала на дружеството и именно след това делът на бившия приватизационен фонд скочи от 58 на повече от 96 процента. При приватизационната сделка БХК плати 2.6 млн. щ. долара, или 14.30 щ. долара за акция. Интригата около бъдещето на столичния хотел се завъртя в края на юли, когато Държавната комисия по ценните книжа наложи окончателна забрана върху опита на БХК да публикува търгово предложение за изкупуването на книжата на останалите акционери. Мотивите на комисията бяха, че оферираната от основния собственик цена от 1 лев за акция е твърде ниска. Шефовете на БХК се надяваха, че след приключване на предложението ще могат да отпишат Паркхотел Москва от регистъра на публичните дружества и да свалят книжата му от борсова търговия. Това би улеснило процедурите по бъдещите увеличения на капитала на хотелското дружество във връзка с изпълнението на инвестиционната му програма. Освен това дребните акционери в дружеството, които основно са закупили акции при масовата приватизация, щяха да получат някакви пари срещу дела си. Това става все по-малко вероятно при непрекъснатото стопяване на дяловете им. Както можеше и да се очаква, БХК обжалва решението на комисията по ценните книжа пред Върховния административен съд (ВАС). Според председателя на надзорния съвет на компанията Хараламби Анчев, който е и бивш министър на правосъдието в служебното правителство на Стефан Софиянски през 1997 г., несъгласието с цената на търговото предложение е извън правомощията на комисията. Според него, БХК е спазила законовите изисквания за минимална цена. Становището на комисията през юли беше, че стойността на изкупуването от 1 лев на акция е формирана с манипулативни сделки, осъществени от бившия приватизационен фонд.Както и да се произнесе съдът обаче, Паркхотел Москва ще попадне в капана, в който се заплете и Балканфарма. Както в. БАНКЕРЪ писа в миналия си брой, фармацевтичният холдинг няма да може да свали от борсова търговия дъщерните си предприятия в Дупница и Троян и впоследствие да се обедини с тях. Причината е, че докато двете инстанции на ВАС се произнесат по делата, заведени срещу комисията по ценните книжа, ще влязат в сила промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Новите му текстове затрудняват значително режима на отписване на дружества от регистрите на комисията. В случая с Паркхотел Москва това ще затрудни бъдещите увеличения на капитала му. Защото според поправките в закона, занапред новите емисии акции задължително трябва да са предхождани от издаване на търгуеми права. Такива ще получат акционерите на съответното дружество, които ще имат право да ги продадат в определен срок. Закупилите правата пък ще могат да записват книжа от увеличението на капитала. Цялата тази процедура е ефективна, когато става въпрос за дружества, които са обект на засилен инвеститорски интерес, но е напълно безсмислена, когато се отнася до Паркхотел Москва - може да се твърди със сигурност, че никой няма да си купи от правата. Единствената последица за хотела от подготвяните законови промени е, че те ще оскъпят допълнително набирането на капитал и оттам изпълнението на инвестиционната програма на БХК. Така че напъните на бившия приватизационен фонд за свалянето на акциите на хотела от борсова търговия като че ли са напълно оправдани.

Facebook logo
Бъдете с нас и във