Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПАРИТЕ ЗА БЕЗРАБОТНИТЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ НА ОКО

Изпълнението на програмата От социални помощи към осигуряване на заетост на Министерството на труда и социалната политика разбуни духовете през август. От екипа на Христина Христова тогава изпратиха писма до градоначалниците - работодатели по програмата, с които ги уведомиха, че трябва да са готови да съкратят до 70% от наетите по тази линия. Като мотив бе посочено, че са били наети повече хора от предвиденото и средствата няма да стигнат. На този фон съвсем изненадващо прозвучаха изказванията в медиите на директора на дирекция Политика на пазара на труда в социалното министерство Елка Димитрова, че пари за програмата има поне до края на 2007 г. и нейното изпълнение ще продължи. Скандалът по прекратяването на най-голямата инициатива за намаляването на безработицата временно беше потушен. Сега обаче наяве излизат нови факти, които са показателни за хаоса в действията на социалното ведомство в тази насока.Съгласно разпоредбите на Закона за насърчаване на заетостта след изтичането на първите шест месеца на финансовата година социалното министерство направи предложение за преразпределение на неусвоените средства, предвидени за борба с безработицата. Нормативът дава възможност парите да се пренасочат към определени региони в страната за сметка на други или да се прехвърлят от бюджета на една програма към друга. В конкретния случай искането е за намаление на финансирането на 37 програми и мерки за заетост с 6 640 598 лв. и увеличение на парите за други десет. Идеята е средствата, предвидени за реализация например на програмата Компютърно обучение за младежи, да се редуцират с 1025 лв., парите за насърчаване на земеделските производители да наемат безработни да намалеят със 141 387 лв., а тези за насърчаване на предприемачеството - с 99 хиляди. Същевременно се предлага 150 хил. лв. да отидат за допълнително финансиране на програмата От социални помощи към осигуряване на заетост. Странно как така през август от социалното министерство първо твърдяха, че парите за тази програма няма да стигнат, после - че има достатъчно, а сега се оказва, че трябва да се орежат други инициативи, за да се спаси положението? В Националния план за действие по заетостта е записано, че по линия на същата програма през 2004-а ще бъдат наети 70 хил. безработни, като за изплащане на техните възнаграждения и за финансиране на обучението им е предвиден бюджет от 141 282 076 лева. До края на юли са наети 98 203 лица (т.е. с над 18 хил. повече от предвиденото), но са усвоени само 48.53%, или 68 561 434 лв. от планираните средства. Това разминаване не е единственото и затвърждава тезата на работодателските организации, че в Агенцията по заетостта нямат данни, на базата на които да се направят точни прогнози. Те са категорични, че и предлаганото преразпределение на средствата за реализирането на Националния план по заетостта не отговаря на действителното състояние на трудовия пазар. На това обвинение от министерството отговарят, че разчетите им са направени въз основа на сведенията, получени от регионалните служби по заетостта. В една част от страната обаче такива служби не са създадени, в друга те не функционират и няма как да се получи точна информация. Не е даден и детайлен анализ на структурата на безработицата в отделните региони и прогноза за изпълнението на отделните програми до края на годината. Посочени са само изразходваните средства до края на юли 2004-а. Но липсата на интерес към отделна инициатива и малкият процент на усвоените пари по нея не са основателна причина за намаляване на финансирането й. Този подход е абсолютно погрешен, смятат хората от частните трудови агенции. Ако даден проект не се изпълнява според плановете, подчертават те, не бива да се спират парите, а да се предприемат мерки за активизиране на начинанието. Необходима е и допълнителна разяснителна кампания, тъй като все още има предприемачи, незапознати с привилегиите, от които могат да се възползват. Друг недостатък на предложеното от социалното министерство преразпределение на средствата е, че не са посочени районите, които ще получат повече. Съвсем основателни са подозренията, че управляващите могат да насочат парите в онези области на страната, където доверието на избирателите към тях е най-ниско. Допълнително, по всяка вероятност, ще бъдат финансирани кметове на НДСВ и ДПС, твърдят членове на Националния съвет за насърчаване на заетостта. Така на практика парите няма да се изразходват съобразно нивото на безработицата в отделните части на държавата, а в унисон с политическите интереси. Проблемът е, че в България още не са изработени и критерии за оценка как програмите и мерките за заетост въздействат върху пазара на труда. По този начин не може да се направи точна преценка за ефективността на борбата с безработицата и да се изработи адекватен план за действие, изтъкват специалисти. В действителност у нас се действа на око, без да се вземат предвид конкретни показатели. Последното изследване за резултатите от политиката на Агенцията по заетостта е правено през 2000 година. Но и данните от него не са точни, защото не са проследени индикатори, даващи реална представа за постигнатия социален ефект. Не е определено и постигнатото в изпълнение на програмите за заетост в различните административни области.Проектът за изготвяне на национални единни критерии за оценка на въздействието на програмите върху пазара на труда е разгледан на заседание на Националния съвет за насърчаване на заетостта още на 29 юли 2004-а. Досега обаче не са предприети действия за изработването на методиката. Приемането й е заложено в Европейската стратегия по заетостта, която България трябва да изпълнява. За реализирането на проекта в бюджета за тази година са предвидени 200 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във