Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПАРИЧНИЯТ ПАЗАР ПОЕ ГЛЪТКА ВЪЗДУХ

Търговията с левов ресурс на междубанковия паричен пазар се поуспокои. В първата половина на юни от левовите сметки на търговските банки по посока на хазната заминаха около 500 млн. лева. С тях юридическите лица платиха дължимия към края на май данък върху дивидентите, както и ДДС, данък печалба и данъка към общините. Насрещни плащания с държавни пари за субсидии, пенсии и заплати в края на предишния месец не бяха предвидени. В резултат на това преди седмица банките разполагаха с малко над 200 млн. лв., с които трябваше да обезпечават плащанията си и да поддържат минималните си задължителни резерви. Тази сума се оказа твърде малка, като се има предвид, че финансовите ни институции са свикнали да разполагат с предостатъчно левове. От близо деветте милиарда лева привлечени средства те са длъжни да държат по валутни и левови сметки при Централната банка 8% като задължителни резерви. Това прави около 700 млн. лева. Депозираните от юридически и физически лица левове са около 3.7 милиарда. Това означава, че минималните задължителни резерви, като се отчетат касовите банкови наличности, трябва да са около 260 млн. лева. Това е сумата, с която трябва да се обезпечават левовите привлечени средства. Върху привлечените депозити в чуждестранна валута, които са с равностойност около 5.4 млрд. лв., се дължат още 430 млн. лв., но резервите по тях могат да се поддържат в долари, в евро, в швейцарски франкове и т.н. Точно тук се крие отговорът на въпроса защо междубанковите лихвени проценти в периоди на плащане на данъци скачат от нормалните 2-3% до 20-30% на годишна база. Не всички банкови институции поддържат задължителните резерви върху валутните пасиви в чужди пари. Затова и търсенето на левове се повишава така остро.Именно в края на май от банковата система излязоха много от т. нар. свободни левове. Време е търговските ни банки да възприемат практиката срещу привлечените валутни средства да поддържат резерви изцяло във валута, а срещу левовите - в левове. В противен случай отсега до края на годината в периоди на плащане на данъци лихвите на междубанковия пазар ще се покачват до двуцифрени стойности. В началото на изминалата седмица наличностите на търговските ни банки при БНБ бяха точно 250 млн. лева. До 3 юли сумите трябваше да се отрегулират съгласно изискваните минимални задължителни резерви. Ето защо лихвените нива на овърнайт депозитите останаха относително високи по 3.4 процента. В сряда - последния ден от поредния едномесечен период за регулиране на резервите, левовите банкови наличности набъбнаха до 400 млн. лв., а лихвите се смъкнаха до около 0.8 процента. Към края на периода левовите дилъри вече разчитаха на общо около 450 млн. лева. Еднодневните депозити се договаряха при около 2% на годишна база. Седмичните периоди се търгуваха при 3%, а едномесечните - по 5 процента. На 1 юли БНБ проведе поредния аукцион за продажба на тримесечни, безлихвени ДЦК. Общият обем на съкровищните бонове беше с номинална стойност 12 млн. лева. Подадените от първичните дилъри и от техните клиенти поръчки бяха за 31.19 млн. лева. Достигнатата средна годишна доходност се установи на 3.67 процента. На 8 юли ще се проведе търг за реализацията на първите 25 млн. лв. номинал от емисия държавни облигации със срок до падежа от пет години. Тя е с обща стойност от 90 млн. лв. и е от отворен тип, т.е. ще се пласира на части. Лихвеният купон на емисията е 6.5 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във