Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПАРАФИРАХА ПЪРВИЯ ДОГОВОР ЗА ЕРП

Агенцията за приватизация и немската компания Е.ON приключиха успешно преговорите за продажбата на електроразпределителните дружества във Варна и Горна Оряховица, групирани в пул Североизточна България. Приватизационният договор за продажбата на двете ЕРП срещу 140 700 000 евро бе парафиран в четвъртък (9 септември). Очаква се скоро да бъдат сключени и предварителните контракти с чешката CEZ , която бе одобрена за купувач на пул Запад (в който влизат електроразпределителните предприятия София, София-област и Плевен) с цена от 281.5 млн. евро и с австрийската EVN, класирана на първо място за пул Югоизток (ЕРП Стара Загора и ЕРП Пловдив) с цена от 271 млн. евро. Окончателните договори трябва да бъдат подписани до средата на октомври. В края на май министрите на енергетиката Милко Ковачев и на икономиката Лидия Шулева заявиха, че се надяват продажбата на енергодружествата да приключи до края на ноември. Според параметрите на предварителния договор с германската Е.ОN, в деня на окончателното подписване ще е необходимо поне 20% от сумата да са постъпили в доверителна сметка. Правото на собственост върху продаваните акции ще бъде прехвърлено след плащането на цялата сума. Освен това до 31 декември 2008 г. новият собственик няма право да продава придобитите книжа. Година и половина след окончателното прехвърляне на собствеността 20 на сто от платената по сделката цена ще остане в друга доверителна сметка като гаранция за купувача, че продаваните дружества нямат необявени в приватизационната процедура задължения (например неплатени данъчни и митнически сборове или пък дългове към доставчици). Ако се появят такива, те ще бъдат изплатени от тази сметка. След изтичане на 18-месечния срок тя ще бъде разблокирана и държавата ще получи всички пари по нея. В случай на увеличаване на капитала на някое от дружествата до 31 декември 2008 г. и ако държавата не придобие принадлежащата й по право част от новоиздадените акции (33 на сто), купувачът се задължава да изплати премия за намалението на процентното й акционерно участие. Ако прехвърлянето на собствеността приключи до 30 април следващата година, дивидентът за 2004 и 2005-а ще се разпредели между купувача и държавата според моментния им дял в дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във