Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПАК СЕ ПОЯВИХА ПРЕДЧУВСТВИЯ ЗА ПИРАМИДИ

Парламентът може да съдейства за формирането на легална рамка за източване на пари от гражданите, предупреди депутатът от СДС Петър Жотев. Това стана при обсъждането на законопроекта за дружествата със специална инвестиционна цел на първо четене в икономическата комисия на Народното събрание. Проектът, внесен от представителите на НДСВ Мирослав Севлиевски и Ралица Агайн, бе приет от комисията, като само Жотев гласува против, а съпартиецът му Йордан Нихризов се въздържа. С него се определя редът за учредяването на компании, които ще инвестират в недвижими имоти или търговски вземания. Те задължително ще са публични, което означава, че акциите им ще се предлагат на фондовата борса, а дейността им ще се контролира от Държавната комисия по ценните книжа. Идеята е след покупка, да речем, на бизнессграда фирмите да печелят от отдаването им под наем или продажба. Чрез създаването на такива компании и издаването на техни акции се цели увеличаването на инвестиционните възможности за гражданите. Проектозаконът предвижда най-малко 30% от капитала им да е собственост на институционални инвеститори - главно застрахователни компании, пенсионни фондове и банки. В проекта бе записано и че въпросните компании се освобождават от плащането на данък печалба, но мнозинството в икономическата комисия е на мнение, че такъв текст не е редно да бъде включван. По-добре е преференциите да се регламентират в данъчните закони, заяви председателят на икономическата комисия Валери Димитров. За това настоявало и финансовото министерство. Така текстът, облекчаващ специалните дружества, остана за следващо обсъждане. Според Мирослав Севлиевски, законопроектът дава възможност на българските граждани да участват в големия бизнес, като влагат парите си в по-големи структури. Същевременно Севлиевски смята, че опасността от създаването на нови пирамиди е силно преувеличена, защото дружествата със специална инвестиционна цел ще се контролират и от комисията по ценните книжа, и от фондовата борса. Не стана ясно обаче каква е ползата от това, след като публични компании като Агробиохим, Стомана, Варненска корабостроителница и много бивши приватизационни фондове фалираха или са в тежко финансово състояние, въпреки надзора на споменатите институции. На капиталовия пазар е известна неспособността на комисията по ценните книжа да предпазва инвеститорите от лакоми директори. Затова и опасенията на опозицията изглеждат логични. От друга страна, Севлиевски и Ралица Агайн просто предлагат още един вариант за предприемчивите инвеститори. При това предвидените в проектозакона рестрикции за дружествата със специална инвестиционна цел намаляват риска за дребните вложители. Днес също могат да се основат фирми, които да се издържат от наеми или продажби на вземания, но те ще действат без каквито и да било ограничения от страна на държавата. След приемането му, законът ще задължи този род компании да разпределят като дивидент най-малко 90% от годишната си печалба, което е и един от защитните механизми срещу евентуалните своеволия на техния мениджмънт. Вносителите са убедени, че новият нормативен документ ще създаде възможности и за стимулиране на пазара на недвижима собственост. Поради високата стойност на новото строителство и липсата на законова рамка представителите на дребния и средния бизнес са изключени от участие в процеса. Документът ще предостави още един начин и за диверсифициране на портфейлите на институционалните инвеститори, твърдят Севлиевски и Агайн. Становището им е, че точно поради неучастието на тези субекти в по-мащабни начинания в областта на недвижимите имоти, с тях се заемат предимно чуждестранни инвеститори и хора със съмнителни капитали.

Facebook logo
Бъдете с нас и във